Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä

Julkaisu

Julkaisulla pyritään tarjoamaan vanhemmille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille tietoa, jota on mahdollista hyödyntää sekä kasvatustyössä että nettipalveluiden ja valvonnan kehittämistyössä. Julkaisu jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat internetin käyttö, internetin haasteet sekä internetin mahdollisuudet. Verkkojulkaisun lähtökohtana on EU Kids Online -tutkimusverkoston tekemä tutkimus 9-16-vuotiaiden eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytön riskeistä ja mahdollisuuksista. Lapset netissä -julkaisussa lasten ja nuorten nettielämää tarkastellaan suomalaisittain aiheen asiantuntijoiden toimesta.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Kirjoittajat:

Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.)

Julkaisuvuosi:

2013