Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019

Julkaisu

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken tuottama Kunnallisen nuoristyön digitalisaatio 2019 on järjestyksessään neljäs kuntien digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotyön digitalisaatiota kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Tuottaja:

Verke

Julkaisuvuosi:

2019

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota lähestytään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) toimintakulttuuri sekä 5) nuorisotyön digitalisaation kehittäminen. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on viime vuosina tapahtunut.

Digitaalisuutta hyödynnetään nuorisotyössä edelleen ennen kaikkea yhteydenpitoon ja kohtaamiseen, mutta myös pelien suosio on kasvussa. Tulosten mukaan kuntien nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotyön esimiesten suhtautuminen digitalisaatioon on hyvin myönteistä. Nuorisotyössä hyödynnetään digitaalisuutta aktiivisesti ja monipuolisesti: keskimäärin työtekijällä on käytössään seitsemän erilaista digitaalista palvelua. Haasteiksi nuorisoalalla koetaan puutteellinen osaaminen, tavoitteiden uupuminen sekä riittämätön työaika.

Selvityksen tulokset perustuvat maaliskuussa 2019 tuotettuun kyselyyn, joka toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Kysely suunnattiin kaikille kunnissa toimiville nuorisotyöntekijöille ja nuorisotyön esimiehille, ja se toteutettiin verkkokyselynä aikavälillä 12.–26.3.2019. Kyselyn otos koostuu 1250 vastaajasta, joista työntekijöitä oli 1001 (80 %) ja esimiehiä 249 (20 %).

PDF: Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019
Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-60-7
Julkaisuvuosi: 2019

Sisällys

Tiivistelmä
Infograafi
Esipuhe

Digitaalisuus kuntien nuorisotyössä

1. Kyselyn toteuttaminen ja vastaajien taustatiedot
2. Suhtautuminen digitalisaatioon
3. Digitaalisuuden hyödyntäminen nuorisotyössä
4. Digitaalinen osaaminen
5. Toimintakulttuuri
6. Nuorisotyön digitalisaation kehittäminen

Johtopäätökset
Lähteet
Liitteet