Mediakasvatusta nuorisotyössä

Materiaalikooste

Digitaalinen media on nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Media, digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn. Mediakasvatusseura on tuottanut nuorten parissa toteutettavan mediakasvatustyön tueksi koosteen, joka pyrkii avaamaan mediakasvatuksen roolia nuorisotyössä ja tarjoamaan välineitä nuorten kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Huomioithan, että tämä materiaalikooste on tuotettu vuonna 2015, joten siitä puuttuvat uusimmat materiaalit ja julkaisut.

Mitä mediakasvatus tarkoittaa nuorisotyössä?

Nuorisotyön piirissä korostetaan osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Mediakasvatus tarjoaa tähän paljon työvälineitä, jotka auttavat nuorisotyöntekijää tukemaan nuoren kasvua kriittiseksi, eettisesti toimivaksi ja muut huomioivaksi kansalaiseksi. Usein nuorisotyöntekijä on nuorelle se henkilö, jonka kanssa keskustella mediaan liittyvistä asioista. Medialukutaito on nuoren oikeus, jonka kehittymisessä nuorisotyöntekijällä on tärkeä rooli. Oman mediasuhteen hahmottaminen on oiva alku mediakasvattajuudelle nuorten parissa. Nuorisotyöntekijä voi auttaa nuorta löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien ajatusten esille tuomiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Miksi mediakasvatus on tärkeää nuorisotyössä?

Nuoret käyttävät päivästään useita tunteja median parissa. Elokuvat, musiikkivideot ja tv-sarjat tarjoavat aineksia identiteetin kehitykseen: niiden avulla harjoitellaan tunteita ja niihin peilataan omia ajatuksia. Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, mutta yksi tärkeimmistä on internet, josta löydetään tietoa, viihdettä ja kavereita. Yhä useammalla nuorella netti kulkee mukana kännykässä tai muussa mobiililaitteessa, jonka avulla arkea voidaan dokumentoida, äänittää ja jakaa muille verkon kautta. Nuoren tekniset taidot karttuvat nopeasti, mutta kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa.

Inspiraatiota nuorisotyöhön