Banneri, koristeellinen

Mediakasvatusta nuorisotyössä

Digitaalinen media on nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Media, digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn. Mediakasvatusseura on tuottanut nuorten parissa toteutettavan mediakasvatustyön tueksi koosteen, joka pyrkii avaamaan mediakasvatuksen roolia nuorisotyössä ja tarjoamaan välineitä nuorten kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Huomioithan, että tämä materiaalikooste on tuotettu vuonna 2015, joten siitä puuttuvat uusimmat materiaalit ja julkaisut.

Mitä mediakasvatus tarkoittaa nuorisotyössä?

Nuorisotyön piirissä korostetaan osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Mediakasvatus tarjoaa tähän paljon työvälineitä, jotka auttavat nuorisotyöntekijää tukemaan nuoren kasvua kriittiseksi, eettisesti toimivaksi ja muut huomioivaksi kansalaiseksi. Usein nuorisotyöntekijä on nuorelle se henkilö, jonka kanssa keskustella mediaan liittyvistä asioista. Medialukutaito on nuoren oikeus, jonka kehittymisessä nuorisotyöntekijällä on tärkeä rooli. Oman mediasuhteen hahmottaminen on oiva alku mediakasvattajuudelle nuorten parissa. Nuorisotyöntekijä voi auttaa nuorta löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien ajatusten esille tuomiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Miksi mediakasvatus on tärkeää nuorisotyössä?

Nuoret käyttävät päivästään useita tunteja median parissa. Elokuvat, musiikkivideot ja tv-sarjat tarjoavat aineksia identiteetin kehitykseen: niiden avulla harjoitellaan tunteita ja niihin peilataan omia ajatuksia. Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, mutta yksi tärkeimmistä on internet, josta löydetään tietoa, viihdettä ja kavereita. Yhä useammalla nuorella netti kulkee mukana kännykässä tai muussa mobiililaitteessa, jonka avulla arkea voidaan dokumentoida, äänittää ja jakaa muille verkon kautta. Nuoren tekniset taidot karttuvat nopeasti, mutta kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa.

Inspiraatiota nuorisotyöhön

Kuinka auttaa ja edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta mediaa hyödyntäen?

Koristeellinen: Kysymysmerkit

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä tilanteissa ja kuinka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta hyödyntäen mediaa tarjoten nuorelle osallistumisen, itseilmaisun, sisällöntuotannon ja julkaisun mahdollisuuksia.

Kuinka keskustella nuoren kanssa seksistä eri mediasisällöissä?

koristeellinen: puhekupla

KAVI:n Seksiä mediassa – materiaali on suunnattu kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Materiaalin kehittämisessä on tukeuduttu erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muussa opetuksessa ja nuorisotyössä.

Opas vastamainostyöpajan ohjaamiseen

Mitä mainos kertoo ja jättää kertomatta? Mitä ovat vastamainokset, ja miten niitä voi hyödyntää opetuksessa? Kasvatusalan ammattilaisille suunnattu Medialukutaitoa vastamainoksista -opas neuvoo, kuinka ohjataan alakouluille tai vanhemmille ryhmille sopiva vastamainostyöpaja, jossa opitaan sekä vastaanottamaan että tuottamaan mediatekstejä. Oppaan on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry.

Kuinka tuotetaan kantaaottavia mediaesityksiä julkiseen mediaan?

Koristeellinen: megafoni.

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! on kokoelma työmenetelmiä, jotka kutsuvat muuttamaan mediaa ja maailmaa. Harjoituksissa opitaan toimittajan työtä: ajattelemista, havainnointia, haastattelemista, kirjoittamista ja kuvaamista. Samalla tutustutaan ryhmän jäseniin ja tehdään päätöksiä yhdessä. Opas on tarkoitettu, nuorten ryhmille ja niiden ohjaajille. Se sopii media- ja demokratiakasvatuksen tueksi opetukseen ja nuorisotyöhön. Harjoitukset on kehitetty pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksessa yhdessä nuorten kanssa.

Ideoita ja työkaluja oman osaamisen kehittämiseen verkkonuorisotyössä

Koristeellinen: Lamppu

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken  artikkelijulkaisu ”Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa” tarjoaa näköaloja verkkonuorisotyöhön. Kirjan sisältö on kerätty ja toimitettu vuosien 2013–2014 aikana Verken verkkosivustolla julkaistuista Viikon näkökulma -artikkeleista sekä Hyvä käytäntö -kuvauksista. Kirjoittajina ovat toimineet nuorisotyöntekijät sekä laajemmin nuorisoalan ja sosiaalisen median tutkijat ja asiantuntijat.

Työkaluja positiivisen pelikulttuurin edistämiseen nuorisotyössä

Koristeellinen: peliohjain

Nuorisotyö pelaa on menetelmäopas, jossa lähestytään pelaamista osana nuorisotyötä käytännön toimintaesimerkkien avulla. Opas tarjoaa näkökulmia ja työkaluja siihen, miten positiivista pelikulttuuria voidaan eri tavoin edistää nuorisotyössä ja millaista tavoitteellisuutta pelitoimintaan voi sisällyttää.

Materiaalikoosteen tuottaja: Mediakasvatusseura

Julkaisuvuosi 2015 (päivitetty 2021)

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi