Kognitiivisia vinoumia -infograafi

Matka mielen metkuihin

Tiesitkö, että on olemassa joukko psykologisia mekanismeja, jotka saattavat johdatella meitä harhaan ja saada mielemme uskomaan esimerkiksi valheelliseen tietoon? Vaikka emme voi välttyä näiltä mielemme jekuilta, voimme kuitenkin tulla niistä tietoiseksi ja näin myös vastustaa väärää informaatiota ja vinoutuneiden päätelmien tekoa. Kognitiivisia vinoumia -infograafi tutustuttaa sinut mielen metkuihin ja auttaa sinua tunnistamaan ajoissa tilanteet, joissa mielesi uhkaa johdatella sinut harhaan!

Klikkaamalla kuvia saat ne aukeamaan isompina uuteen ikkunaan.


TEHTÄVÄ

1. Pohdi infograafin avulla yksin tai parin kanssa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä kognitiivisista vinoumista ovat sinulle jo entuudestaan tuttuja? Mitkä ovat sinulle täysin uusia?
  • Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa kognitiivinen vinouma olisi joskus vaikuttanut käytökseesi/ajatteluusi?
  • Kuinka voisit välttyä kognitiivisten vinoumien ”harhautusyrityksiltä”?

2. Valitse infograafista kolme kognitiivista vinoumaa. Keksi näistä jokaiselle havainnollistava esimerkkitilanne.

Esimerkki:
Valitse infograafista kognitiivinen vinouma: lumetotuusvaikutus
Keksi kuvitteellinen esimerkkitilanne: ”Maija näkee somessa monta kertaa saman mainoksen, jossa kerrotaan, että uusi puhelinmalli XYZ on markkinoiden tehokkain ja luotettavin. Hän alkaa pian uskoa, että näin tosiaan on.”

3. Keskustelkaa lopuksi pienryhmissä tai koko luokan kesken opettajan johdolla infograafin herättämistä ajatuksista. Esitelkää muille myös keksimänne esimerkkitilanteet.

Huomaathan ladatessasi, että materiaalissa on kaksi sivua!

MATERIAALIN TEKSTIVASTINE


Kognitiivisia vinoumia -infograafi

VAHVISTUSHARHA

Etsin vain omaa näkemystäni tukevia todisteita ja kiellän ne, jotka ovat omaa kantaani vastaan.

YKSIMIELISYYSHARHA
Uskon, että kaikki muutkin ihmiset ajattelevat asioista samalla tavalla kuin minä.

STRUTSIEFEKTI

Torjun kielteiset ja ikävät asiat ja uutiset.

HALKOMINEN TAI MUSTAVALKOINEN AJATTELU

Suhtaudun asioihin mustavalkoisesti niin, että en näe kahden ääripään välillä (esim. terveellinen ja epäterveellinen) muita vaihtoehtoja.

ANKKURIVAIKUTUS

Luotan ensimmäiseksi kuulemaani tai lukemaani tietoon, joita vastaan myöhemmin peilaan muita esiin tulevia tietoja.

SÄDEKEHÄVAIKUTUS

Liitän asiaan tai ihmiseen, jolla on jokin myönteinen ominaisuus, helposti myös muita positiivisia asioita. Sama myös toisinpäin: liitän asioihin tai ihmisiin, joista en pidä, myös muita negatiivisia asioita.

MOTIVOITU PÄÄTTELY

Pidän omaa asennettani tukevia argumentteja vahvempina kuin omaa asennettani vastustavia argumentteja.

LUMETOTUUSVAIKUTUS

Alan uskoa lähes mitä tahansa, kun sitä on toistettu minulle tarpeeksi tai asia näyttää helposti uskottavalta.

USKOMUSTEN PYSYVYYS

Uskon ensimmäiseksi kuulemaani tietoon ja pitäydyn siinä, vaikka tiedon perusteet osoitettaisiin vääriksi.

YLIVERTAISUUSVINOUMA tunnetaan myös nimellä Dunning-Kruger-efekti
Yliarvioin tietämättäni kykyjäni, tietämystäni tai osaamistani. Itse asiassa mitä enemmän luulen jostain asiasta tietäväni, sen vähemmän todellisuudessa tiedän.

KONSENSUSVAIKUTUS

Mukautan ajatteluani tietämättäni siihen, mitä muut asiasta sanovat.
Psst! Erinomainen esimerkki tästä löytyy sadusta Keisarin uudet vaatteet!


Muistele ja pohdi, onko jokin kongnitiivinen vinouma päässyt joskus jymäyttämään sinua?

Materiaalin tuottaja: Mediakasvatusseura / Reetta Haverinen
Yhteistyössä: Critical-hanke
Grafiikat ja kuvitukset: Marjukka Juhantila
Julkaisuvuosi: 2022

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi