Keskustelua ruutuajasta

Julkaisu

Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten? Mediakasvatusseura toteutti vuonna 2016 Ruutuaikaviikon, jota varten tuotetut asiantuntijapuheenvuorot ja muut materiaalit on koostettu yksiin kansiin.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura, Pelastakaa Lapset ry, Ehyt ry

Julkaisuvuosi:

2016

Mediakasvatusseuran Ruutuaika-teemaviikolla 10.-14.10.2016 pohdittiin monipuolisesti mobiilin media-ajan herättämiä kysymyksiä. Teemaviikon aikana pohdittiin yhdessä mediakasvatuksen ammattilaisten kanssa, mitä mediakasvatus tässä ajassa on, monipuolistettiin keskustelua lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvistä suosituksista ja haastettiin seuraamaan oman mediankäytön sekä toisaalta “ruutupaaston” herättämiä tunteita viikkohaasteiden avulla.

Tämä Mediakasvatusseuran toteuttama julkaisu on koostettu teemaviikkoa varten tuotetuista asiantuntijapuheenvuoroista ja muista materiaaleista. Teemaviikon taustalla on ollut mediankäytön tapojen ja mediaympäristöjen muutoksen luoma tarve yhteisille, päivitetyille normeille ja suosituksille kasvatustyön tueksi sekä lasten ja nuorten mediakulttuurin kohtaamiseksi: parin tunnin ruutuaikasuositus ei enää riitä mediakasvatukseksi.

Ruutuaikaviikkoa varten Mediakasvatusseura, Ehyt ry sekä Pelastakaa Lapset ry ovat koostaneet yhteistyönä media-alan toimijoille, etenkin toimittajille, suunnatun mediaohjeen, joka julkaistaan tässä koosteessa. Ohjeessa on hyödyllisiä käytännön vinkkejä ja ohjeita siihen, millaisia asioita tulisi huomioida lapsia, nuoria tai heidän (media)kulttuuriaan käsitteleviä mediasisältöjä suunniteltaessa. Lisäksi julkaisusta löytyy Ruutuaikaviikon aikana Mediakasvatusseuran blogissa julkaistuja asiantuntijapuheenvuoroja, joissa käsitellään aihetta monipuolisesti eri alojen ammattilaisten näkökulmista.

Puheenvuorojen lisäksi julkaisussa on myös tutkijan ja lasten lastenpsykiatriaan erikoistuneen lääkärin Jaana Wessmanin epävirallinen suomennos American Academy of Pediatrics (AAP) -lastenlääkäriyhdistyksen vuonna 2015 uudistamista mediankäyttösuosituksista. Suomessakin yleisesti tunnettu kahden tunnin ruutuaikasuositus on alkujaan peräisin AAP:n aiemmasta suosituksesta vuodelta 2006. Teksti on julkaistu aiemmin Wessmanin blogissa syksyllä 2016.

Koosteesta löytyy myös tiivistelmä keväällä 2016 toteutetun ja Ruutuaikaviikolla julkaistun Ruudulla-kyselyn tuloksista. Tuloksissa käy ilmi, että yli puolet vastaajista eivät pidä ruutuaika -käsitettä toimivana puhuttaessa lasten ja nuorten mediankäytöstä. Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö kenttä kaipaisi konkreettisia suosituksia varsinkin pienten lasten mediankäytölle. Yhteisten normien tarve kasvatustyön tueksi on suuri, ammattikunnasta riippumatta.

Koosteen lopussa on luettelo julkaisuista ja muista lähteistä, jotka käsittelevät ruutuaikaa.