Elokuvan avulla mediakasvatusta, osa 2: KAVI:n audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen

Materiaalikooste: KAVIn audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen yksikkö

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen yksikkö järjestää elokuvanäytöksiä eri luokka-asteille ja tuottaa verkkoon materiaalia elokuvakasvatuksen tueksi.  KAVIn tehtäviin kuuluu audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen Suomessa. Tehtävää toteutetaan myös esitystoiminnan yleisötyössä ja elokuvakasvatuksessa. Elokuvakasvatus on nykyään merkittävä osa audiovisuaalisen kulttuurin edistämistyötä. KAVI on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.

Palveluita elokuvakasvatukseen