Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Julkaisu

Mediakasvatusseuran tuottama kooste suomalaisen mediakasvatuskentän toiminnasta vuosina 2008-2012. Katsaus on koottu yhteistyössä toimijoiden kanssa keräämällä tietoa siitä, mitä mediakasvatuksen kentällä on tehty ja miten toiminta on kehittynyt. Raportti pyrkii esittelemään mediakasvatuksen tuottajia, toteuttajia ja toimijoita mahdollisimman monipuolisesti.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Kirjoittajat:

Anniina Lundvall, Juulia Andersson

Julkaisuvuosi:

2012

Toimijakartoituksessa selvitetään erityisesti valtionhallinnon, järjestöjen ja verkostojen tuottamaa mediakasvatustoimintaa. Toimijakartoitus koostettiin siten, että kukin toimija sai täydennettäväksi omaa toimintaansa koskevan luonnostekstin, joka oli etukäteen tuotettu Mediakasvatusseurassa. Luonnoksen tekemisessä apuna käytettiin toimijan verkossa julkaisemia tietoja, raportteja ja vuosikertomuksia. Toimijoilla oli mahdollisuus täydentää luonnostekstiä haluamallaan tavalla. Jos tekstiä ei täydennetty, se julkaistiin raportissa sellaisenaan. Muutama toimija myös ilmoitti, ettei koe kuuluvansa katsaukseen. Tällaiset toimijat jätettiin pois katsauksesta kokonaan.

Toimijat eivät ole yhteismitallisia vaan edustavat hyvin erikokoisia ja monenlaista toimintaa toteuttavia tahoja – järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja verkostoja. Katsaus koostuu kahdesta osasta: toimijakartoituksesta sekä koulutuksen ja tutkimushankkeiden tilannetta kuvaavasta raportista. Liitteeksi on koottu lisäksi aluekartat, jotka osoittavat mediakasvatuskentän alueelliset verkostot karttojen muodossa.

Resurssisyistä katsauksen raportin ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja kunnallisen nuorisotyön toimintoja, joskin kuitenkin nostaen esiin paikallisesti kiinnostavia hankkeita ja toimintamalleja. Päiväkotien ja koulujen arvokkaan mediakasvatustyön kartoitus vaatisi erillisen hankkeen. Katsauksen laajuuden rajaamiseksi olemme myös nostaneet esiin ennen kaikkea niitä toimijoita, jotka ovat tehneet näkyvää, pysyvää ja jatkuvaa mediakasvatustyötä. Katsaus ei siis ole kaikenkattava kuvaus, vaan ennemmin läpileikkaus kentän toimijoista.