Infokrafik: Min medievardag

För många av oss är digitala medier en väsentlig del av vardagen. Om användningen av medier är i balans, belastar det inte vårt välbefinnande. I lämpliga mängder kan media till och med öka välbefinnandet: digitala medier erbjuder ju oss inspirerande och underhållande innehåll och möjligheter att kommunicera och nätverka med andra eller söka information om intressanta saker och fenomen.

Vad som är en lämplig mängd digitala medier är ändå individuellt och beror på situationen. Det viktiga är att lägga märke till sina egna vanor och vara medveten om vilka känslor och upplevelser som ens användning av media medför. Tiden i sig är inte den bästa indikatorn för en balanserad användning av media. Det viktiga är att fundera på hur man tillbringar tiden, hur det påverkar det egna humöret och om användningen av media är medveten.

Med den här tabellen kan du föra bok över din medieanvändning under fem dagar och observera din egen relation till media. De här uppgifterna hjälper dig fundera på om du använder digitala medier på ett sätt som stöder ditt välbefinnande, och om du kan reglera din användning av media när det behövs.

Fyll i blanketten och se efter hur din medievardag ser ut just nu!

Infokrafik är licensierad under licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Creative Commons -lisenssi

Materialet är producerat av: Sällskapet för mediefostran / Jenni Honkanen och Reetta Haverinen

Grafik: Marjukka Juhantila

Publiceringsår: 2021 på finska, 2022 på svenska

Mer information: Materialet är producerat som en del av projektet Digihyvinvoinnin jäljillä

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi