Infokrafik: En balanserad medievardag

Hur kan användningen av medier stödja individens välbefinnande? Vad består en balanserad medievardag av? Den här infografen behandlar teman som anknyter till digitalt välbefinnande och tipsar om hur man kan utveckla sin egen medievardag.

Skriv ut en affisch i A3-storlek, häng upp den i skolan, hemmet, biblioteket eller ungdomshuset och stöd det digitala välbefinnandet hos unga i ditt jobb som mediefostrare. Affischen lämpar sig som material för mediefostran särskilt för unga i åldern 15–19 år.

Materialet är producerat av:

Sällskapet för mediefostran

Anniina Mikama

Maija Puska

Publiceringsår:

på finska 2019, på svenska 2022

Licensen:

Creative Commons -lisenssi
Infografiken är licensierad under licensen Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Mer information:

Infokrafiken är producerat som en del av kursen Media Coach.

Textmotsvarighet: En balanserad medievardag

Välbefinnandet har olika dimensioner, och våra sätt att använda medier påverkar dem alla.

Välbefinnandets dimensioner

 1. Den fysiska dimensionen: t.ex. hälsa, kost, motion. Använder du smarta anordningar på ett ergonomiskt sätt? Håller du tillräckligt med pauser från skärmen?
 2. Den psykiska dimensionen: t.ex. känslor, mental hälsa, humör. Vilka slags medieinnehåll inspirerar dig och vilka väcker ångest?
 3. Den sociala dimensionen: t.ex. relationer, växelverkan, delaktighet. Kan du uppföra dig på nätet? Lider du av FOMO eller njuter du av JOMO?
 4. Den funktionella dimensionen: t.ex. livskompetens, att få förverkliga sig själv. Hur reglerar du din medieanvändning? Hur uttrycker du dig själv och hur utvecklar du dina kunskaper?

Data om medieanvändning

Känner du igen vilka medieinnehåll som stöder ditt välbefinnande och vilka innehåll som belastar dig?

 • 49 procent av alla unga upplever att internet har hjälpt dem lära känna nya människor.
 • 29 procent av alla unga vill minska sin användning av internet eller någon särskild webbtjänst.
 • 35 procent avbryter vad de håller på med när telefonen plingar till.
 • En tredjedel av alla unga upplever att deras internetanvändning har en inverkan på om de får tillräckligt med sömn.

Källa: Medieenkät med unga 2019 (Mannerheims Barnskyddsförbund)

Medievardagsbingo

Vad består din balanserad medievardag av? Välj minst tre uppgifter eller utför alla uppgifter på listan.

 • Stäng av plingljudet på Whatsapp.
 • Kom överens med kompisarna att ni inte messar varandra efter tio, om det är skoldag nästa dag.
 • Testa någon ny app som stöder ditt välmående.
 • Prova på digital fasta under ett helt veckoslut.
 • Lär dig något nytt med hjälp av en Youtube-video.
 • Föreslå en gemensam filmkväll för dina föräldrar.
 • Lägg ner telefonen på bordet och titta på en viktig människa i ögonen riktigt ordentligt.
 • Lämna en trevlig kommentar på some.
 • Lär ut något nytt som har att göra med teknik till din lärare.