Hur påverkas vi? Lektionsplaner för kritisk mediekunskap

Läromaterialet

Hur påverkas vi? -materialet är en lektionshelhet riktad till högstadier och gymnasier. Målsättningen med materialet är att stöda utveckling av de ungas multilitteracitet och kritiska mediekunskaper. Under de sex lektionerna lär man sig att identifiera och analysera olika former, tekniker och fenomen för mediepåverkan.

Lektionerna är:

Metoder för mediepåverkan

Hatprat och populism

Kritisk medie- och informationskunnighet

Mediepåverkan i olika former

Med hjälp av lektionsplanerna lär sig eleverna att identifiera fyra former av mediepåverkan:

    1. Spela på känslor
    2. Informationspåverkan
    3. Tilltala en viss målgrupp
    4. Attackerande av motståndare

De här diskuteras särskilt i kontexter av populism och hatprat.

Olika slags grupp- och parövningar hjälper elever att utveckla sina interaktions- och kommunikationskunskaper. Mediefenomen diskuteras ur många olika perspektiv vilket ger de unga självförtroende att modigt våga uttrycka sina åsikter även om de väcker kontroversiella tankar hos mottagaren. Det går att flexibelt använda och anpassa innehållet till den egna undervisningen. Man kan plocka ut enskilda uppgifter och övningar ur materialet och anpassa dem till ens egen grupp. Materialet kan även användas utanför skolan, t.ex. inom ungdomsarbetet.

Utbildningsmaterialet har producerats som en del av det europeiska Mind Over Media -projektet. Projektets målsättning är att utveckla lärande om mediepåverkan och att öka kritisk mediekunskap bland unga. Projektet medfinansieras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik som en del av pilotprojektet Media Literacy for All.

Läroplanerna