Malli alueellisen viestinnän suunnitteluun

TiedotuskumppanisiOsoite, linkki tai yhteystietoMilloin tiedotat, mitä tiedotat?
Alueellisten yhteistyökump aniesi mediat (organisaation lehdet ja muut mediat, sosiaalisen median kanavat ja nettisivut, Wilma-tyyppiset
postitusjärjestelmät)
Oman organisaatiosi mediat (intra, extranet, lehdet ja muut mediat, sosiaalisen median kanavat)
Paikallislehdet
Paikallisradiot
Televisiokanavat
Kunnallinen tiedotus (kuntalaisille suunnatut verkkosivut, lehdet ja muut kanavat)
Paikat, joihin viedä julisteita tai esitteitä jakoon
Tilaisuudet, joihin viedä julisteita tai esitteitä jakoon
Keskeiset postituslistat
Sidosryhmien ja kohderyhmien omat erityismediat, joita he käyttävät
Oppilaitokset, esimerkiksi paikalliset korkeakoulut