7. Viestintä lisää yhteistyön ja onnistumisen mahdollisuuksia

Yksi mediakasvatustoiminnan suurimmista haasteista liittyy tiedon saamiseen ja sen jakamiseen. Ongelmana on saada riittävästi tietoa meneillään olevista hankkeista. Toisaalta tiedon levittäminen omasta hankkeesta voi tuntua vaikealle. Alueellisen tiedottamisen osaaminen on yllättävän tärkeä taito, jotta tieto toiminnasta leviää. Yhteistyöhankkeissa yhteisen tiedotussuunnitelman tekeminen ja tiedotuksen vaikutuksen arvioinnin mittaaminen on tärkeää. On hyvä, että yhteistyötä tehtäessä kaikki tekevät tiedotusta omilla kanavillaan ja verkostoissaan, jotta tieto leviää. Aikataulutus ja kohderyhmät sovitaan yhdessä.

” Olisi kullanarvoista saada tietää, mitä muut tekevät samalla alalla. Tietoa voi vain olla välillä tosi vaikea saada ja moni hanke tiedottaa vasta sitten, kun hanke on loppusuoralla ja viimeistä seminaaria vaille. Verkon hankepankit ovat hyvä juttu – nyt niitä pitäisi vain kaikkien oppia käyttämään!”

Suuri yksittäinen kompastuskivi on uskomus siihen, että omista toiminnoista tiedottamiseen riittää esimerkiksi Facebook ryhmän perustaminen tai julkaistu kirjoitus omilla nettisivuilla. Etenkin sosiaalisessa mediassa kannattaa ottaa huomioon, että postaus tarvitsee jakajia ja tykkääjiä, jotta se leviää tehokkaasti. Verkkomedioiden kautta tiedottaminen on vain osa tiedotuskokonaisuutta. Mitä muita kanavia kohderyhmät käyttävät, missä he luontaisesti liikkuvat ja hakevat tietoa? Näkyvyyden luominen omalle hankkeelle ja mediakasvatustyöllä tukee usein myös toiminnan jatkuvuutta.

On olennaista kartoittaa ne tiedotuskanavat ja -palvelut, joista itse voi saada tärkeää tietoa mediakasvatustoiminnasta. Tietoa saat liittymällä sähköpostilistoille (esimerkiksi Mediakasvatusseuran valtakunnallinen mediakasvatus.fi -uutiskirje), liittymällä sosiaalisessa mediassa keskeisiin ryhmiin sekä ilmoittamalla kiinnostaville hankkeille ja yhteistyökumppaneille, että haluat päästä heidän tiedotuslistoilleen. Tiedotusmateriaalia omien hankkeiden tuloksista ja kuulumisista kannattaa myös tarjota eri kanaville ja sivustoille. Yksi keskeinen kanava on mediakasvatus.fi , johon tietoa omasta hankkeesta kannattaa lähettää.

Kun tavoitteena on levittää tietoa omasta toiminnasta, on alueellinen mediakasvatusverkostosi on keskeinen tiedon leviämisen kanava. Koosta heistä sähköposti tai muu tiedotuslista ja pidä heidät ajan tasalla, kun toteutat tai kokeilet jotakin uutta.

Opettele tekemään tehokasta tiedotusta. Hyvä tiedote on maksimissaan yhden A4:n pituinen ja siinä kerrotaan lyhyesti, mitä tapahtuu ja missä, kuka teki, miten, kenelle ja miksi. Tiedotteeseen kannattaa aina lisätä myös, keneltä voi saada lisätietoa ja esimerkiksi kuvia toiminnasta.