6. Minun, sinun ja meidän yhteiset resurssit

Yksi mediakasvatuksen alueellisen yhteistyön ideoista on, että resursseja yhdistetään ja pyritään löytämään kustannustehokkaita tapoja toteuttaa mediakasvatusta yhdessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimijat eivät välttämättä osta omia median tekemisen välineitä ja järjestä toimintaa omissa tiloissaan, vaan että sekä tilat että välineet ovat yhteisessä käytössä.

”Resurssit ovat haaste: toimintakenttämme on maantieteellisesti iso alue ja välimatkat ovat pitkät. Kysyntää on ja tekijöitäkin on, mutta rahaa toiminnan laajentamiseen ei ole.”

Teoriassa helppo, mutta käytännössä huomattavasti haastavampi toteuttamismalli vaatii toimijoiden välistä keskinäistä luottamusta sekä selkeän työnjaon ja sopimusten tekemistä. Luottamuksen rakentamiseksi ja toimivan yhteistyön rakentamiseksi vaaditaan yhteistä tapaamista ja suunnittelua.