5. Koulutuksesta lisää alueellista osaamista

Alueellisessa yhteistyössä on hyvä huomioida mahdolliset koulutustarpeet. Yhteistyöhön voi kuulua sekä yhteistyössä olevien organisaatioiden sisäistä kouluttautumista että kohderyhmille tarjottavaa koulutusta. Eri alojen ammattilaisten yhteiskoulutuksen keskeinen hyöty on, että koulutuksen aikana syntyy yhteinen käsitys alueellisesta mediakasvatustyöstä ja sen tavoitteista. Koulutus mahdollistaa yhteisen pohdinnan, arvojen ja päämäärien asettamisen sekä keskustelun, jota voi olla vaikea muutoin käydä.

” Yhteistyön olen kokenut epäonnistuneen silloin, kun haluttua kohderyhmää ei ole tavoitettu eikä osallistujia ole saatu tai kohderyhmä odottaa toiminnalta jotain muuta kuin mitä se on tarjonnut.”

Suomessa toimii useita itsenäisiä kouluttajia ja tahoja, joiden kautta on mahdollista saada opastusta ja koulutusta mediakasvatuksen toteuttamiseen. Kouluttajat myös tulevat esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin kouluttamaan oppilaita ja täydennyskouluttavat myös ammattilaisia. Paikallisia kouluttajaverkostoja kannattaa tutkia. Kulttuuri- ja mediakeskuksilla ja mediakasvatusta toteuttavilla tahoilla, kuten järjestöillä ja kirjastoilla on usein reservi kouluttajia, jotka kouluttavat mielellään eri kohderyhmiä.

Omaa koulutustoimintaa suunniteltaessa on hyvä kartoittaa, millaista koulutusta kohderyhmä kaipaa. Eri organisaatioissa tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. Koulutuksen aikatauluttaminen on työtä, johon kannattaa panostaa, sillä luontaiset koulutusajankohdat saattavat olla hyvin vähissä. Koulujen kulttuurissa esimerkiksi lauantaikoulutukset voivat olla mahdottomia järjestää ja toisaalta työaikana koulutukseen pääseminen voi olla tiukkoina taloudellisina aikoina vaikeaa. Järjestöjen vapaaehtoistoimijoille lauantait voivat puolestaan olla ainoita mahdollisia kouluttautumispäiviä.