3. Yhteistä toimintalinjaa etsimässä

Alueellinen mediakasvatusyhteistyö vaatii useimmiten organisaatioiden rajoja ylittävää, moniammatillista yhteistyötä. Kun organisaatioiden toimintakulttuurit, säännöt ja tavat kohtaavat, syntyy usein hankausta, joka pahimmillaan voi vesittää yhteistyön tekemisen innon. Ennen yhteistyön aloittamista on hyvä käydä omassa organisaatiossa läpi, mitkä ovat yhdessä tekemisen reunaehdot:

 • Mitä tavoitteita yhteistyöllä on meille? Miten me hyödymme?
 • Mitä me olemme valmiita antamaan muille?
 • Mitä odotuksia meillä on yhteistyökumppaneillemme?
 • Voimmeko maksaa yhteistyöstä aiheutuneita kuluja? Millaisia? Mitä kuluja emme voi maksaa?
 • Kenen työaikaa yhteistyöhön voi ja saa käyttää?
 • Voiko oman organisaation tiedotuskanavia käyttää hankkeen hyödyksi? Onko olemassa viestintään liittyviä sääntöjä, jotka suunnittelussa täytyy ottaa huomioon?
 • Voiko organisaation tiloja ja laitteita hyödyntää yhteistyössä? Pitääkö tiloista ja laitteista maksaa?
 • Millaisella aikataululla yhteistyötä voidaan lähteä tekemään?
 • Pitääkö yhteistyötä varten tehdä organisaation sisällä sopimusta tai valmistelevaa työtä? Tarvitaanko tekemiseen ja yhteistyön aloittamiseen lupa tai suostumus? Miltä taholta?
 • Milloin yhteistyö ei missään nimessä sovi? Onko tiettyjä päiviä, ajankohtia tai vuodenaikoja, jolloin yhteistyötä ei voida toteuttaa muiden projektien takia?
 • Onko organisaatiolla sisäisiä sääntöjä, jotka voivat tuottaa haasteita yhteistyössä?
 • Onko organisaatioilla sidosryhmiä, joita yhteistyötä suunniteltaessa pitäisi kuulla? Miten kuullaan hankkeen kohderyhmiä valmisteluvaiheessa?

Kun yhteistyötä kahden tai useamman organisaation kanssa suunnitellaan, voidaan yllä olevien kysymysten avulla selvittää, mitkä ovat mukaan lähtevien toimijoiden toiminnan edellytykset, motivaatiot, toiveet ja rajat. Kun nämä on määritelty, on yhteistyötä turvallisempaa suunnitella ja toteuttaa.

”Lähinnä ongelmana ovat aikataulut: kouluvierailuita on hankala saada sovitettua koulujen työskentelyrytmiin ja koululaisryhmien on hankala liikkua paikasta toiseen, koska jo matkat vievät runsaasti aikaa.”

Toisen organisaation toimintakulttuuriin, päämääriin ja arvoihin kannattaa tutustua ajan kanssa. Muun muassa toiminnan erirytmisyys ja turvallisuussäännöt voivat vaikuttaa yllättävän paljon yhteistyöhön. Se, mikä tuntuu luontevalle ja järkevälle toiminnalle esimerkiksi nuorisotoimijan näkökulmasta, voi olla koulun tai päiväkodin vinkkelistä täysin mahdotonta toteuttaa. Yhteiset suunnittelukokoukset vähentävät väärinymmärrysten mahdollisuuksia ja antavat kuvaa toisen organisaation toimintakulttuurista.