2. Omaa toimintaympäristöä tutkimassa

Mediakasvatuksesta innostuneen on hyvä aloittaa kartoittamalla verkosto, jonka varassa mediakasvatusta voi kehittää. Tämä verkosto toimii myös oman työn tukena, auttaa projektien kehittämisessä, tarjoaa konkreettista apua projektien toteuttamiseen, neuvoo ja opastaa. Ymmärrys kumppaneiden arvoista ja päämääristä kesken helpottaa yhteistyötä. Esimerkiksi koulun ja yrityksen välinen yhteistyö voi olla haastavaa, jos yhteistyön päämäärät ovat kovin kaukana toisistaan. Yhteistyön tavoitteena on, että kaikki voittavat ja hyötyvät! Toisaalta arvot ja päämäärät saattavat yhteistyökumppaneiden kesken olla hyvinkin erilaiset, pääasia on että ne tiedostetaan. Samalla toiminnalla voidaan toteuttaa useampia tavoitteita ja kompromisseja pitää pystyä tekemään.

”Alueellisia yhteistyökumppanejamme ovat paikalliset koulut, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, lastensuojelulaitokset, pakolaiskeskus, maahanmuuttajajärjestöt, kulttuuritoimi, taidejärjestöt, SPR, museot, kirjastot, eri teemalliset tilaisuudet, festivaalit, vanhainkoti ja kyläyhteisö.”

Mediakasvatusverkosto koostuu monista osista. Yksi tärkeä – ellei tärkein – on oma työyhteisö. Mitä useampi työyhteisön jäsen ymmärtää, mitä olet tekemässä, sitä varmemmin saat työyhteisöltäsi tukea. Mediakasvatuksen kehittämisen pitäisi olla esimerkiksi koulussa koko koulukulttuuria koskevaa tekemistä, ei yhden opettajan urakointia. Tämän vuoksi on tärkeä saada mahdollisimman suuri osa työyhteisöstä mediakasvatustyölle myönteisiksi. Ymmärrystä ja osaamista voi lisätä esimerkiksi järjestämällä koulutusta, kokeilemalla toimintaa yhdessä ja jakamalla hyviä käytänteitä.

Oman työyhteisön verkostoa vahvistetaan muilla alueen toimijoilla. Ota hetki aikaa, avaa netin hakukone ja kartoita alueellasi toimivia kumppaniehdokkaita toimijoita. Kirjaa yhteystiedot ylös niin saat verkostostasi konkreettisen. Nämä ovat mahdollisia yhteistyökumppaneitasi, joiden kanssa voit toteuttaa mediakasvatusprojekteja. Pohdi millaisia yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisiä haasteita sinulla ja yhteistyökumppanilla voisi olla. Millaisia toimintamalleja voisitte kehittää yhdessä toisianne hyödyntäen?