1. Yksinäisistä susista tehokkaaksi laumaksi

Moni innostuu mediakasvatuskoulutuksesta päästyään kokeilemaan käytännönläheisiä ja hauskoja mediakasvatusmenetelmiä. Innostuksen siirtäminen arjen työhön ja osaksi työyhteisön kulttuuria voi olla kuitenkin koetinkivi. Yksinäinen innostunut mediakasvattaja ei ole työyhteisöissä harvinaisuus. Opettaja voi olla koulussaan, kirjastotyöntekijä kirjastossaan ja kulttuurisuunnittelija virastossaan ainoa, jonka mielestä mediakasvatusta olisi tärkeää kehittää. Työyhteisö voi sallia yksittäisen henkilön kokeilut ja projektit, mutta ei välttämättä tue mediakasvatuksen juurruttamista koko yhteisöön. Innostunut mediakasvattaja ei saa ideoitaan ja ajatuksiaan aina läpi, sillä mediakasvatuksen merkityksestä ei välttämättä ole työyhteisössä tarpeeksi tietoa, eikä sitä siitä syystä osata viedä osaksi toimintasuunnitelmaa ja toteutusta. Myös tässä tapauksessa verkosto voi olla tukemassa yksittäisen työntekijän arkea ja vahvistaa ymmärrystä laajasta näkökulmasta.

” Upeimpia ovat projektit, joihin on voinut käyttää suunnittelussa ja toteuttamisessa tarpeeksi aikaa ja mukana on ollut uusia, innostuneita (joskus myös yllättäviä) yhteistyökumppaneita. Projektista on saattanut syntyä media- ja taidekasvatuksen lisäksi hieno sukellus paikalliseen kulttuuriin, alueelliseen historiaan tai kokonaan eri kulttuuriin.”

On myös toisenlaisia tarinoita. Työyhteisö voi olla myönteinen mediakasvatusta kohtaan ja yhdessä tekemisen kulttuuri on vahva. Jossain vaiheessa kuitenkin herää ajatus, miten työtä voitaisiin kehittää ja saada uusia ideoita mediakasvatustyöhön. Jotta mediakasvattaja ei jää yksin työnsä kanssa ja työyhteisö löytää mahdollisuudet kehittää mediakasvatuskäytänteitään, on tärkeää kartoittaa oma mediakasvatusverkosto ja toimintaympäristö, jossa työtä tehdään. Ottamalla mukaan yhteistyökumppaneita suunnittelu- ja toteutusvaiheessa työn kuormittavuus vähenee, työn laatu ja vaikuttavuus paranevat, resursointi helpottuu, vertaistuki vahvistuu, osaaminen lisääntyy ja voimavarat myös jatkokehittämiseen lisääntyvät.