Mediakasvatusta tarjoavat kouluttajaverkostot:

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuskouluttajat toimivat ympäri Suomen. Kouluttajien välityksestä vastaavat MLL:n piirit ja koulutustarjonta ja hinnat vaihtelevat hiukan piireittäin. www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/koulutukset

Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:llä on Pelitaito-kouluttajia ympäri Suomea. Kouluttajan voi kutsua keskustelemaan peliteemasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Hinnat ja tilausohjeet löytyy Pelitaito.fi:stä. www.pelitaito.fi/kouluillejaammattilaisille/pelitietotunnit-ja-vanhempainillat

Nuorten Akatemiasta voi tilata kouluttajan yläkouluihin, lukioihin ja toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin. Nuorten Akatemian vaihtuvissa koulutusteemoissa media on usein edustettuna tavalla tai toisella. http://www.nuortenakatemia.fi/fi/note/kouluvierailut/

Mediakasvatuskeskus Metkan toiminta kohdistuu lapsiin, nuoriin, ammattikasvattajiin ja vanhempiin. Toiminnassa keskeistä on lasten ja nuorten aktiivisen roolin vahvistaminen median käyttäjinä ja tuottajina. Metka toteuttaa koulutuksia ja työpajoja lapsille ja aikuisille. http://mediametka.fi/toiminta

Plan Suomen mediakasvatukseen erikoistuneet lasten oikeuksien lähettiläät ovat koulututtuja lapsen oikeuksien puolestapuhujia. Lapsen oikeuksien lähettiläät järjestävät päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotaloissa ja -järjestöissä toiminnallisia hetkiä lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten arjesta. Planilta saa mediakasvatuskoulutusta myös opettajille. http://globaalikoulu.plan.fi/opettajille

Sanomalehdillä on omat sanomalehti opetuksessa-yhteyshenkilöt, jotka tukevat sanomalehden hyödyntämisessä etenkin kouluissa. www.sanomalehdet.fi/index.phtml?s=2326

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus järjestää kouluvierailuja ympäri Suomen. www.tekijanoikeus.fi/kouluvierailut

Asiantuntijaverkosto on verkkopalvelu, josta yläkoulun ja lukion opettajat sekä opinto- ohjaajat voivat etsiä haluamansa alan ammattilaisia ja ottaa heihin yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan vierailulle etäyhteydellä ja kertoo tunnin aiheesta oman työnsä ja osaamisensa näkökulmasta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Palvelusta löytyy viestintä- ja mediataito-osaamisella varustettuja asiantuntijoita. www.opetin.fi/asiantuntijaverkosto/

Luennoitsija.fi-palvelusta löytyy suomalaisia koulutusalan yrityksiä, jotka tarjoavat koulutuksia työyhteisöille, kouluille ja muille organisaatioille. Yrityksille voi antaa palautetta koulutuksista ja vertailla yrityksiä saadun palautteen perusteella. Mukana on myös mediakasvatusalan ammattilaisia. www.luennoitsija.fi