Esimerkkejä yhteistyöstä

  1. Mediatalosta voi pyytää toimittajan tai valokuvaajan kertomaan omasta työstä, pitämään esimerkiksi uutistyötunteja ja valottamaan median tekemisen käytänteitä. Toisaalta lapsiryhmän voi myös viedä mediataloon vierailulle.
  2. Paikalliset elokuva-, media- ja kulttuurikeskukset tarjoavat usein ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan monenlaista toimintaa. Toimijoilla voi olla tarjolla esimerkiksi oma elokuvateatteri, kuljetettava esityskalusto, mediapajamalleja sekä koulutuspalveluita.
  3. Nuorisotaloilla ja -keskuksissa on usein ajanmukaiset medialaitteet sekä tilaa mediaesitysten tekemiseen. Monilla nuorisotyöntekijöillä on myös mediataitoja sekä ymmärrystä nuorten media-arjesta. Voisivatko nuorisotyöntekijät välineillään ja osaamisellaan auttaa esimerkiksi mediapäivän järjestämisessä tai muuten auttaa työssäsi?
  4. Paikallisessa elokuvateatterissa voi järjestää lapsiryhmille elokuvanäytöksen tavallista halvempaan lipunhintaan. Elokuva-alan järjestöt ja elokuvakeskukset tarjoavat maksua vastaan elokuvia näyttöoikeuksineen esimerkiksi päiväkodeille ja oppilaitoksille. Elokuvan katsomisen jälkeen elokuvaa voidaan käsitellä yhdessä elokuvakasvatusmateriaalin avulla.
  5. Kirjastot tarjoavat tukea etenkin tiedonhallintataitojen opetteluun. Kirjastoilla on myös muita monipuolisia mediakasvatuspalveluja, kuten mediavinkkausta. Monissa kirjastoissa myös valikoima erilaisia mediavälineitä, mitä voi hyödyntää.
  6. Viestintäalan opiskelijat voidaan kutsua järjestämään mediapäivää tai -viikkoa päiväkotiin tai kouluun oppilastyönä. Samalla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille tilaisuuksia opinnäytetyön tekemiseen.