Hur påverkas vi?

Lektion 2: Metoder för mediepåverkan

Läromaterial

En förutsättning för att kunna tolka medieinnehåll av olika slag är kritiskt tänkande; något som med hjälp av olika metoder för mediepåverkan ibland dessvärre försöker motverkas.

För att kritiskt kunna reflektera kring medieinnehåll är det därmed viktigt att först känna igen de olika metoderna för mediepåverkan som är:

 1. spela på känslor,
 2. informationspåverkan,
 3. tilltala en viss målgrupp,
 4. och attackera motståndare.

Under denna lektion är målsättningen att utveckla mediekompetensen genom att identifiera dessa metoder och de behandlas även i ljuset av de olika formerna av mediepåverkan från lektion 1.

Lektionsplanens innehåll

Producent:

Sällskapet för mediefostran rf. / Katri Schroderus

Publikationsår:

2019

För mer information:

Bekanta dig även med de andra Hur påverkas vi? -lektionsplanerna

A. Introduktion:

Lektionens tema och lärandemål

Diskussion, hela gruppen:

Låt eleverna bekanta sig med läromaterialet ”Hur påverkas vi: Fyra centrala metoder för mediepåverkan” och gå igenom de fyra olika metoderna.

 • Har eleverna stött på sådana här metoder för mediepåverkan? I vilka slags situationer? (T.ex. i sociala medier.)
 • Är några av metoderna lättare att identifiera än andra?

Lärandemål:

Ställ upp några egna lärandemål utgående från tidigare lektion samt från elevernas egen uppfattning om vilka färdigheter som krävs för att känna igen mediepåverkan och olika medieinnehåll.

B. Uppgift:

Strategisk mediepåverkan

Diskussion, hela gruppen:

Gå igenom olika former av mediepåverkan och diskutera tillsammans med hjälp av följande frågorna:

 • Vilken metod är den mest effektiva? Vilken är farligast? Varför? Be eleverna motivera sina svar!

Metoderna för mediepåverkan som presenteras har antingen neutrala eller negativa följder.

 • Kan man uppnå någonting positivt med hjälp av dessa mediepåverkningsmetoder?

C. Extra uppgift:

YleX Vihapuheviikko (på finska)

Övning i smågrupper

Eleverna får bläddra bland videor var reportrarna analyserar olika former av mediepåverkan.

YleX: ”Vihapuheviikko” -videor (på finska)

 • Hurdan metod av mediepåverkan och hurdant slags innehåll talar de om?
 • Hurdana känslor förmedlas i klippen?

D. Identifiera mediepåverkan

Frågebatteri

 • FRÅGELISTA

  Hur kan ni använda er av det ni lärt er om metoderna för mediepåverkan i er vardag? Vilka saker ska man tänka på när man analyserar olika sorter av medieinnehåll och påverkningsmetoder? Gör upp ett frågebatteri!