3 kysymystä: Huippula on matka lasten parempaan digielämään

3.5.2023

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia projekteja, materiaaleja ja tutkimuksia. Tässä jutussa kerromme Pelastakaa Lasten uudesta maksuttomasta digitaalisesta palvelusta Huippulasta, joka on tarkoitettu alakoululaisten mediakasvatuksen tueksi.

1. Mikä on Huippula ja miten se toimii?

Huippula on Pelastakaa Lasten tarjoama ilmainen kaksikielinen digitaalinen palvelu, joka vahvistaa lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden välttämättömiä taitoja. Huippula tukee alakoulujen mediakasvatusta ja tarjoaa keinoja opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden kuten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistamiseen helposti ja hauskasti. Huippula on turvallinen ja helppokäyttöinen palvelu, joka sisältää viidesluokkalaisille suunnatun, interaktiivisen ja tarinallistetun kyselyn. Valmiiksi oppitunniksi paketoitu innostava kysely on nopea ottaa käyttöön luokkahuoneessa ja pelillisyyden elementein rikastettu kokonaisuus motivoi oppilaita osallistumaan. Anonyymisti vastattava kysely kartoittaa oppilaiden valmiuksia toimia turvallisesti ja hyvinvointiaan tukevasti erilaisissa digitaalisen arjen tilanteissa.

Huippulan avulla oppilaat saavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat huolehtia paremmin sekä omasta että toisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista toimiessaan digitaalisessa arjessa. Opettaja saa kyselyn pohjalta kattavan näkymän oman luokkansa osaamiseen sekä luokan tuloksiin perustuvia käytännöllisiä materiaalisuosituksia, joilla oppilaiden osaamista ja osallisuutta voi helposti tukea entisestään. Huippula-kysely tuottaa tietoa paikallisen opetuksen ja sen suunnittelun tuen lisäksi valtakunnallisesti lasten digitaalisista valmiuksista, tiedoista ja taidoista. Tämän tiedon avulla voimme vastata paremmin ja ajankohtaisemmin lasten ja nuorten tarpeisiin sekä tukea lapsen oikeuksia edistävää päätöksentekoa sekä palvelujen ja toimintatapojen kehittämistä laajemmin.

2. Kenen kannattaa tutustua Huippulaan?

Itse Huippula-kysely on suunnattu viidesluokkalaisille ja heidän opettajilleen. Palvelusta löytyy kuitenkin materiaaleja myös muun ikäisten lasten tärkeitä digitaitoja ja hyvinvoivaa ja turvallista digiarkea vahvistavan mediakasvatuksen tueksi. Huippulan materiaaleista hyötyvät siis kaikkien opettajien lisäksi digitaalisen arjen aallokossa navigoivat huoltajat.

Palvelusta löytyy tuntisuunnitelmien lisäksi käytännöllisiä oppaita ja kattavia tietopaketteja tasapainoisen digiarjen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen, turvallisuuden ja turvataitojen sekä kriittisen medialukutaidon teemoista. Niiden avulla erilaisia digitaalisessa arjessa vastaantulevia tilanteita voi käsitellä lasten kanssa, yhdessä oppien.

3. Miksi lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvataitojen tukeminen on erityisen tärkeää?

Digitaaliset ympäristöt ovat nykyään erottamaton osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Niissä toimiminen on merkittävässä roolissa sekä lapsen hyvinvoinnin mutta myös oikeuksien toteutumisen kannalta. Siksi on tärkeää tarjota lapsille tarvittavat tiedot, taidot ja valmiudet toimia digiympäristössä turvallisesti sekä tukea jokaisen lapsen kasvamista hyvinvoivaksi digikansalaiseksi.

Jokaisen lapsen oikeuksia on kunnioitettava ja suojeltava, myös digitaalisessa ympäristössä. Digiympäristössä toimiminen voi tuottaa lapsen oikeuksien toteutumiselle sekä hyötyjä että haittoja. Keskeisiä digitaaliseen hyvinvointiin ja turvataitoihin liittyviä lapsen oikeuksia ovat lapsen oikeus koulutukseen, yhdenvertaisuuteen, suojeluun, terveyteen sekä yksityisyyteen. Digiarjessa nämä tarkoittavat käytännössä sitä, että lapsella on oikeus saada tietoja ja taitoja sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia digiympäristöissä, riippumatta perhetaustasta tai siitä, missä hän käy koulua. Lisäksi lapsella on oikeus riittäviin turvataitoihin ja yksityisyyteen myös haastavissa digiympäristöissä. Jokaisella lapsella on myös kiistämätön oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, jolloin hyvinvointia tukeva digiosaaminen on oikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä.

Huippula tukee lapsen oikeuksien toteutumista mahdollistamalla muun muassa sen, että lapset tietävät oikeutensa, osaavat toimia turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa sekä tietävät mistä saada apua. Aikuiset puolestaan saavat palvelun materiaaleista tietoa, työkaluja ja opastusta sekä oman että lasten digiosaamisen tukemiseen. Yhdessä oppimalla onkin mahdollista päästä käsiksi turvallisesti digitaalisen maailman mahdollisuuksiin.

Haastattelukysymyksiin vastannut Veera Träskelin, joka työskentelee hankesuunnittelijana Pelastakaa Lapset ry:n Digital Citizenship -ohjelmassa.

Kysymyksiin vastasi Veera Träskelin, joka työskentelee hankesuunnittelijana Pelastakaa Lapset ry:n Digital Citizenship -ohjelmassa, osana digitaalisen hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien tiimiä. Tiimin tavoitteena on edistää digitalisoitumisen hyötyjä ja ehkäistä siihen liittyviä haittoja lasten elämässä tarjoamalla palveluita, koulutusta ja tukea sekä lapsille ja nuorille, ammattilaisille että huoltajille.

Digital Citizenship on Google-säätiön tukema kaksivuotinen yhteispohjoismainen ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa lasten digitaalisia kansalaistaitoja sekä lisätä huoltajien, opettajien ja muiden ammattilaisten kykyä tukea lasta näissä taidoissa. Lisäksi ohjelma edistää lasten mahdollisuuksia saada apua digitaalisten kanavien kautta ja ennaltaehkäisee heidän digitaalisissa ympäristöissä kohtaamiaan haittoja.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi