3 kysymystä: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta?

14.9.2022

Kolme kysymystä on juttusarja, jossa esitellään ajankohtaisia mediakasvatuksen tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa Lasten ja Nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen kertoo, mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta. Vastaukset perustuvat säätiön keväällä 2021 tekemään Unelmien some -selvitykseen.

1. Millainen on nuorten unelmien some?

Selvityksemme perusteella nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa valtavasti potentiaalia. Unelmien some on nuorten mielestä paikka, jossa jokainen voi olla aidosti ja turvallisesti oma itsensä ja jossa omaa arkea voi jakaa kaunistelematta. Tärkeää nuorille olisi myös se, että some ei veisi liikaa aikaa muulta elämältä.

Unelmien somella olisi nuorten mielestä myös vahva yhteiskunnallinen merkitys: some auttaisi ihmisiä laajentamaan maailmankuvaansa ja sen myötä voitaisiin käydä parempaa ja rakentavampaa yhteiskunnallista keskustelua. Unelmien somen avulla maailmasta voitaisiin rakentaa nuorten mielestä entistä parempi paikka.

2. Minkälaisia uhkia tai huolia somen käyttöön nuorten mielestä liittyy?

Vaikka nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa runsaasti hyviä puolia, tunnistavat he sen kehityksessä myös uhkakuvia. Monet nuorista pelkäävät sitä, että jatkossa koko elämä kietoutuu tai jopa perustuu enemmän sosiaalisen median ympärille. Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista (82%) uskoo, että ajankäyttö somessa lisääntyy, mutta vain viidennes vastanneista (21%) haluaa, että näin tapahtuu.

Nuoret ovat huolissaan myös siitä, että kiusaamista ja vihapuhetta ei saada kitkettyä. Samalla he pitävät huolestuttavana kehityssuuntana keskustelun polarisaation ja kärkevyyden vahvistumista. Monet toivat vastauksissaan esiin myös sen, että sosiaalinen media on jo nykyisellään usein hyvin tuomitseva.

Nuoria huolestuttaa myös sosiaalisen median jatkuvasti suurempaa vaikutus nuorten identiteetin rakentumiseen sekä sosiaalisen median vaikuttajien kasvava rooli nuorten elämässä ja heidän arkisissa valinnoissaan.

3. Miten unelmien some nuorten mielestä saavutetaan?

Selvitysemme perusteella ei voida suoraan kertoa, miten sosiaalisen median unelmatila saavutetaan. Keskeistä entistä paremman sosiaalisen median rakentamisessa on monien eri toimijoiden rooli. Sosiaalisen median yritykset ja poliittiset päätöksen tekijät ovat tässä avainasemassa. Somealustoilla ja algoritmeilla on valtava vaikutus nuorten elämään.

Olennaista nuorten unelmien somen saavuttamisessa olisi se, että nuoria aidosti kuunneltaisiin sosiaalisen median kehittämisessä ja sen sääntelyssä. Myös selvityksemme osoittaa sen, että nuoret pystyvät tarkastelemaan sosiaalista mediaa ja sen tulevaisuutta hyvinkin analyyttisesti ja kriittisesti. Nuorten unelmasomea ei varmastikaan tulla saavuttamaan, mikäli heidän ajatuksiaan ja toiveitaan ei kuunnella ja hyödynnetä.

Kysymyksiin vastasi Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Unelmien some – mite nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta? -selvityksen on tehnyt Lasten ja nuorten säätiö  yhdessä TietoEVRY:n kanssa. Selvitykseen vastasi 731 iältään 15–18-vuotiasta nuorta aikavälillä 11.3.–18.3.2021. Vastaajille esitettiin somen tulevaisuutta koskevia väittämiä ja he arvioivat, kuinka todennäköisinä ja toivottavina niitä pitivät. Kyselyaineiston keräsi Aula Research Oy ja aineiston analysoi Lasten ja nuorten säätiö.

Selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön ja TietoEVRYn vihapuheen ja verkkokiusaamisen vastaista yhteistyötä. Yhteistyön myötä pyritään parantamaan vuorovaikutusta digitaalisilla alustoilla ja sitä kautta lisäämään nuorten hyvinvointia.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi