3 kysymystä: Nuoret ja sananvapaus

19.1.2021

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa kolme nuorta kertoo omia ajatuksiaan sananvapauden merkityksestä, esteistä ja edistämisestä.

1. Mitä sananvapaus merkitsee sinulle?

Vastaaja 1: Sanavapaus merkitsee mulle sitä, että saan ilman pelkoa ilmaista omaa mielipidettäni ja nuorena ihmisenä avata suuni esimerkiksi osallistumalla keskusteluihin, vaikuttamalla ja kertomalla näkökulmiani (huomioiden sen, etten loukkaa ketään). Mun suuta ei vaimenneta eikä ääntä hiljennetä!

Vastaaja 2: Sananvapaus on tärkeää, sillä se ei ainoastaan mahdollista näkemysten vapaata ilmaisua vaan myös tiedon saamisen. Minusta on hienoa, kuinka sanat ovat kautta historian mahdollistaneet epäkohtien esille tuomisen ja siten myös maailman muuttamisen. Siksi sananvapaus on pop!

Vastaaja 3: Mulla on mun ympärillä paljon ystäviä, jotka on kaikki tosi eri mieltä melkein kaikesta, ja oon todennut että se on tosi iso rikkaus että ihmiset mun ympärillä on eri mieltä. Se tarkoittaa, että sananvapaus ja mielipidevapaus toimii oikein ja ihmiset uskaltaa olla eri mieltä keskenään. Sananvapaus tarkottaa mulle myös sitä, että mun täytyy myös taata sananvapaus niille ihmisille mun ympärillä, joiden ajatukset ei täsmää mun kanssa.

Oon miettinyt myös sitä, kuinka sananvapaus merkitsee mulle myös mahdollisuutta koulutukseen. Yliopistolla on paljon tilanteita, joissa jokainen itse valitsee esim. esitelmäaiheita tai tutkimusartikkeleita, joita haluaa tuoda esille ja joiden parissa haluaa itse työskennellä. Tällaiset jutut myös tuo mahdollisuuden jokaiselle luoda keskustelua ja tuoda esiin niitä juttuja, joiden puolella itse on mutta samalla antaa mahdollisuuden muille olla myös eri mieltä.

Myös yliopistolla sananvapaus merkitsee mulle kasvuprosessia, koska on alkanut ehkä uudella tavalla ymmärtää, että sananvapaus koskee myös mua, eikä vaan (oikeasti) aikuisia. Lukiossa ei ollut sellaista kulttuuria, että voi kritisoida koulun tapoja toimia, mutta yliopistossa tuntuu, että se on jopa toivottua. Sananvapaus merkitsee siis myös sitä, että jokaisen ajatukset ja mielipiteet on yhtä lailla turvattu riippumatta asemasta ja henkilön yksilöllisistä ominaisuuksista.

2. Mikä mielestäsi uhkaa (nuorten) sananvapautta?

V1: Sanavapautta uhkaa ainakin pelot, että omaa ääntä tai mielipidettä ei kuunnella, ei oteta tosissaan tai omiin mielipiteisiin argumentoidaan uhkaavalla tavalla takaisin.

V2: Mielestäni nuorten sananvapauden toteutumisen näkökulmasta huolestuttavinta on keskustelukulttuurin polarisoituminen. Lisäksi tahallinen provosointi ja toisten loukkaaminen on nettikeskusteluissa yleistä. Olen kuullut monen jättäytyvän pois yhteiskunnallisista keskusteluista, koska mölyävät ääripäät ja vastakkainasettelu kyllästyttää. Tämä jos mikä on sananvapaudelle haitallista.

V3: Välillä tuntuu, että on sosiaalinen paine olla jotain mieltä ja sitten ei sen takia uskalla sanoa omia ajatuksia. Eri ihmisten kanssa se sosiaalinen paine on vähän erilainen. Tuntuu, että se sama prosessi on vielä muillakin kuin itsellä kesken, että täytyy hyväksyä myös muiden eriävät ajatukset. Tuntuu myös, että jos julkisesti joku nuori puhuu jostain aiheesta, niin usein helppo sanojen mitätöintikortti on se, ettei nuoret ymmärrä asioita tai ettei ilman X määrää kokemusta voi puhua niistä asioista. Se uhkaa kyllä sananvapautta, koska tämä on varmaan monella esteenä sille, ettei halua julkisesti puhua tai sanoa yhtään mitään ajatuksia tai mielipiteitä, koska jos ne ajatukset pitää itsellään niin ne pysyy valideina eikä kukaan pääse niitä lyttäämään sillä verukkeella että on nuori.

3. Mitä jokainen voi tehdä sananvapauden edistämiseksi?

V1: Sananvapauden merkityksen puolesta jokainen voi puhua ihan arjessaan. Jokainen voi antaa kanssaeläjille yhtäläiset oikeudet sananvapauteen ja omaan mielipiteeseen. Jokainen voi myös puuttua asiattomaan käytökseen, jota tehdään sananvapauden varjolla.

V2: Uskon, että suomalainen sananvapaus paranee puheeseen tarttumalla. Huolehtimalla keskustelujen arvostavan ja ymmärtävän sävyn säilymisestä sekä antamalla tilaa virheille ja myöntämällä omamme, madallamme kynnystä ajatusten ilmaisemiselle!

V3: Jokainen voisi sananvapauden edistämiseksi pohtia niitä omia ajatuksia sananvapaudesta ja miettiä, kattaako oma käsitys sananvapaudesta myös ne, jotka on itsen kanssa tosi eri mieltä asioista vai kattaako se vaan sananvapauden samaa mieltä olevien ihmisten kanssa. Voisi ehkä haastaa itseään laittamalla itsensä tilanteisiin, jossa ihmiset on vähän eri mieltä kuin itse, ja myös puhua ja kannustaa muita puhumaan ja sanomaan omia ajatuksiaan ääneen.

Koristeellinen: sydän.

Kysymyksiin vastasi kolme eri puolilla Suomea asuvaa nuorta, jotka pohtivat sananvapautta omasta ja yleisesti nuorten näkökulmasta.

Samaa teemaa on käsitelty Mediakasvatusseuran ja Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin yhteisessä Nuoret ja sananvapaus Euroopassa -hankkeessa.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi