3 kysymystä: Nuorten politiikkakoulu

14.4.2021

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa esitellään Nuorten politiikkakoulu -hanketta, joka kuuluu osaksi Demokratiakokeilut 2020 -hanketta.

1. Mikä on Nuorten politiikkakoulu -hanke ja miksi sitä tarvitaan?

Nuorten politiikkakoulu on Oulun kaupungin ja Sitran hanke, jossa tarkoituksena on kehittää nuorten osallisuutta sekä osallisuusvalmiuksia. Hankkeen aikana toteutimme päättäjävierailuja sekä työpajoja kouluilla. Työpajojen aikana kävimme läpi erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen keinoja laidasta laitaan. Haluamme kannustaa nuoria olemaan ns. oman elämänsä vaikuttajia ja huomioimaan, että esimerkiksi omilla valinnoilla kaupassa tai omilla teoilla voi vaikuttaa yhteiskuntaan.

Hankkeen aikana pyrittiin myös madaltamaan kynnystä päättäjien ja nuorten välillä. Järjestimme päättäjävierailuja, joissa mukana oli nuorisovaltuuston edustaja sekä kaupunginvaltuutettu työparina.

2. Nosta esiin kolme kiinnostavaa, hankkeessa noussutta havaintoa?

  1. Nuoria kiinnostaa politiikka ja vaikuttaminen, mutta välttämättä ei tiedetä miten asian kanssa voitaisiin edetä ja saada omia mielipiteitä ja ajatuksia eteenpäin.
  2. Nuoret kyllä tietävät mitä politiikassa tapahtuu Suomessa ja maailmalla otsikkotasolla. Nuoret eivät havaintojemme mukaan perehdy asioihin otsikkoa enempää. Poikkeuksena kuitenkin sellaiset teemat, jotka heitä itseään kiinnostavat.
  3. Nuoret haluavat vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä sekä omaan kotikuntaansa.

3. Miten nuorten medialukutaito liittyy vaikuttamiseen?

Medialukutaito liittyy vahvasti vaikuttamiseen ja suomalaiseen demokratiaan. Nuorten on hyvä olla lähdekriittisiä ja huomioida myös median näkökulma eri asioissa. Olemme nuorten politiikkakoulun aikana käyneet nuorten kanssa paljon keskustelua siitä, mitä medialukutaito tarkoittaa. Nuoret ovat olleet sitä mieltä, että heidän on syytä olla tarkkoina siinä, mihin asioihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kannattaa uskoa. Nuoret kertoivat ottavansa asioista selvää useasta eri lähteestä, eivätkä luota vain yhteen epämääräiseen tietoon.

Erityisopettaja KM Marjut Lehtonen on toiminut projektityöntekijänä Nuorten politiikkakoulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja sekä lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä. Hän on aktiivinen nuorten vaikuttamisen puolestapuhuja ja on ollut innoissaan päästessään kehittämään erilaisia toimintamalleja Nuorten politiikkakoulussa. Hankkeen päätyttyä Lehtonen on siirtynyt tekemään erityisopettajan tehtävää.

Hankkeessa tuotettiin myös seuraavia materiaaleja:

Opetusmateriaali – nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.

Näin voi vaikuttaa -opas – nuorille tarkoitettu opas siihen, millaisia tapoja on vaikuttaa.

Hankkeen nettisivut  sisältää infoa meidän hankkeesta sekä paljon tietoa erilaisista vaikuttamisen kanavista.

Instagram – kanavalla tietoa vaikuttamisesta sekä vinkkauksia erilaisiin vaikuttamisen paikkoihin.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi