3 kysymystä: Minna Saariketo

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa Tampereen yliopiston tutkija Minna Saariketo esittelee tuoreen väitöskirjansa tutkimustuloksia liittyen toimijuuden kokemuksiin teknologistuneessa arjessa.


1. Mitä tutkit väitöskirjassasi ja miksi?

Netillä ja mobiiliteknologialla on nykyisin keskeinen rooli ihmisten arjessa. Tästä syystä olen tutkimuksessani tarkastellut ihmisten ja verkottuneen mediateknologian välistä suhdetta. Olen kiinnostunut siitä, miten ihmiset kokevat toiminnan mahdollisuutensa esimerkiksi suhteessa sosiaalisen median alustoihin – niiden arkkitehtuuriseen valtaan – ja yleisemmin älypuhelimiinsa ja muihin älylaitteisiin. Olen myös tarkastellut sitä, millaisia toimijarooleja ihmisille tarjotaan hallinnollisissa tulevaisuuden suunnitelmissa ja mediassa, kun esitellään uutta teknologiaa.

2. Nosta esiin kolme kiinnostavaa tutkimustulosta

1. Ensinnäkin tutkimukseni antaa vahvoja viitteitä siitä, että ihmisten käsityksiä omista toiminnan mahdollisuuksistaan suhteessa verkottuneeseen mediateknologiaan kuvastaa alistuneisuus, voimattomuus ja tyytyminen. Osallistujani kertoivat esimerkiksi kokevansa olevansa Googlen vankeja, koska Googlella on niin hallitseva asema eikä vaihtoehtoja ole. Yhtälailla he kokivat ”pelin menetetyksi” suhteessa omien tietojen hallintaan, koska olivat luoneet tilin tai tilejä sosiaaliseen mediaan.

2. Toiseksi kun kuviota tarkastelee siltä kannalta, että millaisia toimijarooleja ihmisille tarjotaan esimerkiksi hallinnon ja median suunnasta, ensisijaiseksi nousee kuluttajan rooli. Tämä tarkoittaa, että hallinnon strategioissa tai uudesta teknologiasta kertovissa uutisissa on vain vähän aineksia, jotka voisivat auttaa ihmisiä arvioimaan teknologian kehitystä ohjaavia arvoja ja esimerkiksi datan keräämiseen linkittyviä kytköksiä.

3. Kolmanneksi nostaisin näistä johtamani päätelmän eli tarpeen uteliaalle ja pelkäämättömälle mielikuvitukselle, joka haastaisi nykyisen teknojättien hallinnoiman media-arjen ja loisi vaihtoehtoja. Arkinen teknologiamme voisi olla reilumpaa ja kestävämpää. Mielestäni meidän pitää yhteisesti olla huolissaan algoritmisesta vaikuttamisesta esimerkiksi vaalien yhteydessä. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että on olemassa jo valmiiksi heikossa asemassa olevia ihmisiä, joiden asemaa algoritminen luokittaminen heikentää entisestään.

3. Terveisesi mediakasvattajille?

Nykyinen mediateknologinen arkemme on mutkikas ja sen teknisiä mekanismeja on vaikea ymmärtää. Tämä ei estä meitä kuitenkaan pohtimasta, millaisen teknologian kanssa haluamme elää. Millaisen paikan haluamme antaa teknologialle arjestamme? Ja millainen rooli teknologialla tulisi olla yhteiskunnassa yleisemmin? Mielestäni nämä ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi ihan kaikille.

FM mediateknologian tutkija Minna Saariketo väittelee Tampereen yliopistosta, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Hän on kiinnostunut siitä millaisia kokemuksellisia maisemia kytköksinen mediateknologia synnyttää ja mitä sen nivoutuminen osaksi arkea tarkoittaa. Yhdessä lapsen kanssa hän huvittelee leikkimällä Snapchatin “hassuilla naamoilla”.

Saarikedon väitöskirja Kuvitelmia toimijuudesta koodin maisemissa  tarkastetaan Tampereen yliopistossa 15.5.2020. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä. Väitöskirja on luettavissa Tampereen yliopiston digitaalisessa artistossa.