TEHTÄVÄ 1

Totta vai tarua?

Valeuutisen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Mitä useamman valeuutisen tunnusmerkin löydät verkossa kohtaamastasi sisällöstä, sen todennäköisemmin siihen ei kannata luottaa. Valeuutisten tunnistamistakin voi (ja kannattaa) harjoitella!

Mikä banaanipaastossa epäilyttää?

Lämmittelyharjoitus

Tutustu alla olevaan verkkouutiseen. Lue uutinen ajatuksella läpi. Kyseinen julkaisu sisältää monia valeuutiselle tyypillisiä tunnusmerkkejä. Kokeile löytää näistä mahdollisimman monta klikkaamalla kohtaa, joka antaa sinusta syyn epäillä, että kyseessä on tekaistu uutinen. Uutisesta löytyy ainakin kahdeksan valeuutiselle tyypillistä piirrettä.

Verkkouutisen alta löydät kahden kuvan liukuvan yhdistelmän, josta voit tarkistaa, mitä valeuutisen tunnuspiirteitä uutinen pitää sisällään.

Alta löytyvästä kuvasta voit tarkistaa, kuinka monta valeuutiselle tyypillistä piirrettä banaanipaastoa koskevasta uutisesta löysit.

Testaa medialukutaitosi

Testaa vielä tietosi tässä leikkimielisessä visassa!

Vastuullista journalismia

Itsenäinen tuottamistehtävä

Kirjoita lyhyt, maksimissaan viiden virkkeen arvostelu viimeksi lukemastasi/kuuntelemastasi kirjasta, katsomastasi elokuvasta/sarjasta tai teatteriesityksestä, kuuntelemastasi levystä tai pelaamastasi pelistä.

Arvostelun tulisi olla tyyliltään sellainen, että se voitaisiin julkaista esimerkiksi sanomalehdessä.

Ohjeita arvostelun tekemiseen löydät Uutismedian liiton mediakasvatuksen materiaaleista sivulta Juttutyypit: Arvostelu eli kritiikki

Elokuva-arvostelun tekoon voit ottaa mallia esimerkiksi tästä Lukulux-hankkeen harjoituspohjasta: Lukulux: Elokuva-arvostelun harjoituspohja

Arvostelussa toimittaja kertoo oman, perustellun mielipiteensä jostakin arvioitavasta asiasta. Arvioitava asia voi olla melkeinpä mitä tahansa: elokuva, levy, kirja, peli tai keikka, teatteri-, ooppera-, baletti- tai sirkusesitys, ravintola, auto, einesruoka tai vaikkapa retkeilytarvike. Arvostelun tarkoitus on antaa lukijalle työkaluja arvioida, kannattaako esimerkiksi jokin esitys mennä katsomaan tai kannattaako jossain ravintolassa käydä syömässä.

Hyvä arvostelu ei koskaan ole pelkkä toimittajan oma fiilikseen perustuva mielipide vaan arvosteluun kuuluu myös analysointia ja tulkintaa. Arvostelun tekeminen vaatii sekä laajaa yleissivistystä että perehtyneisyyttä arvosteltavaan asiaan. Arvostelussa toimittajan on pystyttävä perustelemaan mielipiteensä.”

Lainaus: Arvostelu eli kritiikki. Juttutyypit.fi. Uutismedian liitto / Mediakasvatus.

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi