TEHTÄVÄ 2

Miten meihin vaikutetaan?

Mediassa vaikutetaan katsojiin monin eri keinoin. Monet vaikutustavoista ovat peräisin tarinankerronnan perinteestä ja elokuvien keinoista herättää katsojan mielenkiinto ja tunteet. Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa seuraa pitkälti samoja tapoja.

Median vaikuttamiskeinot

Lämmittelyharjoitus

Katso seuraava video ja vastaa sen jälkeen videon alta löytyviin kysymyksiin.

Ovatko seuraavat väittämät totta vai tarua?  Väittämiä on yhteensä viisi.

Muista testin lopuksi katsoa oikeat vastaukset! Oikeat vastaukset näet vasta, kun olet tehnyt testin loppuun ja vastannut kaikkiin väitteisiin. Voit yrittää testiä myös tämän jälkeen uudelleen.


Tutkitaan uutisia

Itsenäinen tuottamistehtävä

Tämän päivän informaatiotulvan keskellä on tärkeää osata tunnistaa tietolähteet, joihin voi luottaa. Laadukas ja vastuullinen journalismi tarjoaa luotettavaa tietoa tärkeistä, kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Vastuullinen journalismi pyrkii kuvaamaan asioita ja tapahtumia mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Suomessa lähes kaikki sanoma- ja aikakauslehdet ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita, mikä velvoittaa lehtien journalisteja toimimaan eettisesti ja vastuullisesti, kuten uutisoimaan asioista mahdollisimman totuudenmukaisesti ja oikaisemaan virheet. Julkisen sanan neuvosto (JSN) valvoo Suomessa Journalistin ohjeiden noudattamista. 


Etsi verkosta uutinen, joka kiinnostaa sinua. Vastaa tämän jälkeen seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä uutisessa on tapahtunut (missä, milloin ja miten)?
  2. Mainitaanko uutisessa henkilöitä? Miten nämä henkilöt liittyvät uutisen tapahtumaan?
  3. Haastatellaanko uutisessa jotakuta/joitakuita? Jos haastatellaan, miksi juuri häntä/heitä ja minkälaisia kysymyksiä hänelle/heille on esitetty?
  4. Mikä tekee jutusta uutisen? Eli mitä uutta tietoa juttu tarjoaa?
  5. Mitä tai kuka/keitä uutiskuvassa esiintyy ja mitä kuvatekstissä lukee?
  6. Miten kuva liittyy uutiseen? 
  7. Kuka uutisen on kirjoittanut? 
  8. Missä uutinen on julkaistu ja milloin? Entä kuuluuko kyseinen julkaisu JSN:ään?
  9. Vastaako uutisotsikko uutisen sisältöä?
  10. Mistä ja miten löysit kyseisen uutisen?

BONUSTEHTÄVÄ: Etsi uutinen, joka liittyy omaan ammattialaasi ja vastaa uudelleen yllä oleviin kysymyksiin.

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi