HARJOITUS 1

Sama aihe, eri faktat?

Tämä harjoitus on suunniteltu tehtäväksi paritehtävänä omilla medialaitteilla (esim. omilla puhelimilla).
Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi tehdä myös yksin, jolloin eri näkökulmien vertailu kannattaa tehdä kirjoittamalla muistiinpanoja havainnoista ja pohdinnoista.

1.Valitkaa jokin aihe, joka on parin molemmille osapuolille tuttu: esimerkiksi oma oppilaitos, kotikaupunki tai -kaupunginosa, urheiluseura, yritys, automerkki… Ideoikaa vapaasti!

Etsikää ensin tietoa tästä yhteisestä aiheesta siten, että kumpikin tarkastelee kohdetta eri näkökulmista. Helpointa on aloittaa tekemällä verkkohaku lisäämällä kohteen nimen perään näkökulmaa kuvaava sana.

  • Savonlinna + oopperajuhlat / Savonlinna + työttömyys
  • Tappara + playoffs / Tappara + talous
  • TikTok + meemit / TikTok + Kiina
  • Marimekko + suomalaisuus / Marimekko + johto
  • sähköautot + ongelmia / sähköautot + tulevaisuus

2.Valitkaa kumpikin löytämienne hakutulosten joukosta kolme kiinnostavinta. Valitkaa mieluiten kolme erilaista lähdettä: esim. uutinen sanomalehdestä, kohteeseen liittyvän tahon tuottama sisältö, blogiteksti tai somepostaus.


Vertailkaa saamianne tuloksia:

  • Tuntuivatko jommankumman löytämät tiedot tutummilta, ts. kumman näkökulma vastasi aiempia tietoja ja oletuksia aiheesta? 
  • Yllättikö jokin, saitteko uutta tietoa? Mitä tulosta piditte kiinnostavimpana? 
  • Eroavatko löytämienne hakutulosten lähteet toisistaan (esim. onko toisen tuloksissa uutisia ja toisen tuloksissa somepostauksia tms.)?
  • Onko näkökulmien välillä mielestänne jotain ristiriitoja (esim. saako kohteesta hyvin erilaisen kuvan eri näkökulmista, ovatko toiset tulokset positiivisia ja toiset negatiivisia tms.)?
  • Oliko jokin löytämänne tieto mielestänne virheellistä tai asenteellista?

3. Pohtikaa lopuksi erilaisten näkökulmien merkitystä ristiriitojen ja väärinymmärrysten syntymisessä. Keksittekö esimerkkejä, joissa tunnistatte kiistelyn tai erimielisten “leirien” vastakkainasettelun johtuvan siitä, että eri näkökulmista tarkasteltuna erilaiset faktat painottuvat ja “totuudet” näyttävät erilaisilta?

Vaihtoehtoinen toteutustapa: Harjoituksen voi myös tehdä yksin, jolloin eri näkökulmien vertailu kannattaa tehdä kirjoittamalla muistiinpanoja havainnoista ja pohdinnoista.

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi