Monilukutaito hyvinvoinnin tukena

2022-2023

Piirroskuva henkilöstä, jonka yläpuolella leijailee papereita, puhekuplia, kannettava tietokone ja kuulokkeet.

Lyhyesti

Monilukutaito hyvinvoinnin tukena- hanke on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta. Hanke kohdistuu ammattioppilaitosten opiskelijoihin ja opettajiin.

Tavoitteena on saada käsitys toisen asteen ammattiin opiskelevien monilukutaidon, mediataitojen ja hyvinvoinnin yhteydestä . Hankkeen päämääränä on nuorten monipuolinen ja joustava monilukutaito, joka sisältää luku- ja kirjoitustaidon lisäksi kuvallisen tiedon ja audiovisuaalisten tekstien tulkintaa ja osaamista sekä kriittistä lukutaitoa. Tärkeää on myös monilukutaidon merkityksen ymmärtäminen omassa arjessa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Hankkeen tuloksena ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden moni- ja medialukutaidon osaaminen vahvistuu sekä ymmärrys yhteydestä nuorten hyvinvointiin vahvistuu. Opettajat saavat konkreettisia välineitä sen toteuttamiseen omassa työssä

Koristeellinen: ympyrä, jonka sisällä on i-kirjain.
kuvituskuva: suurennuslasi
Kuvituskuva: kamera.
kuvituskuva: suurennuslasi

Toiminta

1. Selvitys ammattioppilaitosten opiskelijoiden monilukutaidosta

Selvityksen pohja tehdään tutustumalla aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja aikaisempiin monilukutaitohankkeisiin. Selvitystä varten ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla teetetään monilukutaitoaiheinen kysely ja haastatellaan opettajia. Mukana olevia oppilaitoksia on ympäri maata.

2. Toimintamallin ja oppimateriaalin tuottaminen

Oppimateriaali työstetään selvityksen pohjalta ja tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa. Erityisesti yhteisesti opetettavien eli YTO-aineiden opettajat ovat tässä avainasemassa. Toimintamallin ja oppimateriaalin avulla pyritään laajentamaan ja helpottamaan ammatillisen koulutuksen monimuotoista opetustyötä.

3. Työpajat opiskelijoille ja koulutukset opettajille

Työpajat opiskelijoille toimivat oppimateriaalin pilotointiapuna. Materiaalin ja opetusmallin testaamista tehdän myös opettajille suunnatuissa koulutuksissa.

Alustava aikataulu

Amiksen ope, tarvitsetko materiaalia medialukutaitojen ja monilukutaidon opetukseen?

Tuotamme oppimateriaalia, johon on koottu hyväksi havaittuja ja hyödyllisiä tehtäviä monilukutaidon opetukseen. Etsimme amiksen opettajien kokeilemaan materiaaleja käytännössä opiskelijaryhmän kanssa. Materiaalien kokeiluaika on helmi-maaliskuussa 2023.

Materiaalit sopivat erityisesti suomen kieleen, yhteiskuntaoppiin ja taide- ja taitoaineisiin. Tehtäväpakettien työnimet ovat: 1) informaatiolukutaito ja disinformaatio, 2) kuvalukutaito ja tuottaminen, 3) tekstilukutaito ja luotettavuus, 4) tunteet ja vuorovaikutus mediassa sekä 5) osallistuminen ja turvallisuus. Voit tehdä tehtäviä yhdellä tai useammalla oppitunnilla tai jakaa ne verkossa. Kokeilun jälkeen toivomme palautetta tehtävien sopivuudesta.

Materiaalit tuotetaan osana Monilukutaito hyvinvoinnin tukena-hanketta.

Ilmottaudu mukaan oheisella lomakkeella!

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
kuvituskuva: @-merkki.
kuvituskuva: kysymysmerkkejä
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

Karoliina Mutanen

koulutussuunnittelija

+358 505994449

karoliina.mutanen@mediakasvatus.fi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi