Monilukutaitoa vahvistamassa

2022-2023

Nuori ihminen, joka levittelee käsiään. Nuoren ympärillä leijuu puhelin, kirja, muistiinpanovälineet ja läppäri sekä puhekupla, jossa kysymysmerkki ja huutomerkki, piirroskuva.

Lyhyesti hankkeesta

Monilukutaitoa vahvistamassa – hanke on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta. Hanke kohdistuu ammattioppilaitosten opiskelijoihin ja opettajiin.

Tavoitteena on saada käsitys toisen asteen ammattiin opiskelevien monilukutaidon, mediataitojen ja hyvinvoinnin yhteydestä. Hankkeen päämääränä on nuorten monipuolinen ja joustava monilukutaito, joka sisältää luku- ja kirjoitustaidon lisäksi kuvallisen tiedon ja audiovisuaalisten tekstien tulkintaa ja osaamista sekä kriittistä lukutaitoa. Tärkeää on myös monilukutaidon merkityksen ymmärtäminen omassa arjessa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Hankkeen tuloksena ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden moni- ja medialukutaito-osaaminen sekä ymmärrys näiden yhteydestä nuorten hyvinvointiin vahvistuu. 

Nuori ihminen, joka levittelee käsiään. Nuoren ympärillä leijuu puhelin, kirja, muistiinpanovälineet ja läppäri sekä puhekupla, jossa kysymysmerkki ja huutomerkki, piirroskuva.

Nuori lukee kirjaa ja korjaa silmälasien asentoa, piirroskuva.

Toiminta

1. Selvitys ammattioppilaitosten opiskelijoiden monilukutaidosta

Selvityksen pohja tehdään tutustumalla aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja aikaisempiin monilukutaitohankkeisiin. Selvitystä varten ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla teetetään monilukutaitoaiheinen kysely. Myös opettajia haastatellaan. Mukana on oppilaitoksia ympäri Suomen.

2. Toimintamallin ja oppimateriaalin tuottaminen

Oppimateriaali työstetään selvityksen pohjalta ja tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa. Erityisesti yhteisesti opetettavien eli YTO-aineiden opettajat ovat tässä avainasemassa. Toimintamallin ja oppimateriaalin avulla pyritään laajentamaan ja helpottamaan ammatillisen koulutuksen monimuotoista opetustyötä.

3. Työpajat opiskelijoille ja koulutukset opettajille

Työpajat opiskelijoille toimivat oppimateriaalin pilotointiapuna. Materiaaleja ja opetusmalleja testataan myös opettajille suunnatuissa koulutuksissa.

Alustava aikataulu

Iso kysymysmerkki, jonka ympärillä puhekuplia, älypuhelin, kirja, tietokone ja aurinkolasit, piirroskuva.

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

mediakasvatus@mediakasvatus.fi

Yhteistyössä

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Lukuliike

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi