2021–2022

Kuvituskuva: piirros, jossa kolme henkilöä aikovat kulkea kannettavan tietokoneen sisään näytön läpi.

Lyhyesti

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke vahvistaa opettajien valmiuksia tukea nuorten vastuullisten, kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävien mediataitojen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Hankkeessa pohditaan ja visioidaan tulevaisuuden tärkeitä mediataitoja digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä pureudutaan ajankohtaisiin mediailmiöihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman sisältöjä hyödyntäen.

Hankkeessa tuotetaan pääosin verkossa toteutettava täydennyskoulutus, joka on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opettajille. Hankkeessa tuotetaan myös käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja, jotka julkaistaan hankkeen päätteeksi Mediakasvatusseuran verkkosivuilla ja Avointen oppimateriaalien kirjastossa (AOE.fi).

Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).

Kuvituskuva: piirros, jossa kolme henkilöä aikovat kulkea kannettavan tietokoneen sisään näytön läpi.

Aikataulu

kuvituskuva: suurennuslasi
Kuvituskuva: hehkulamppu-ikoni
kuvituskuva: suurennuslasi

Koulutus

Koulutuksessa opettajat pääsevät visioimaan tulevaisuutta, tutkimaan ajankohtaisia mediailmiöitä sekä harjoittelemaan ja kokeilemaan käytännössä niihin liittyviä mediataitoja. He tutustuvat koulutuksen aikana keinoihin, joilla edistää Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisia tavoitteita ja saavat työkaluja, joilla soveltaa opittua työssään nuorten vastuullista median käyttöä tukien. Tuloksena opettajilla on valmiuksia tunnistaa ja käsitellä ajankohtaisia mediailmiöitä sekä niiden mahdollisuuksia ja haasteita nuorten arjen, mediataitojen kehittymisen ja mediayhteiskunnan osallisuuden näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa keväällä 2022. Kolmas koulutustoteutus järjestetään kesäkuussa Mediakasvatusseuran fasilitoimana verkkokoulutuksena. Koulutuksen käyneet toteuttavat koulutuksen päätteeksi omiin tarpeisiinsa vastaavan käytännön mediakasvatusprojektin, jossa pääsevät soveltamaan koulutuksen oppeja.

Koulutusten pohjalta kokonaisuudesta muokataan ja tuotetaan itseopiskeltava verkkokurssi hankkeen päätteeksi Teachable-verkkokurssialustalle. Kurssi julkaistaan syksyllä 2022.

Voit tutustua koulutuksen esittelysivulla tarkemmin koulutuksen sisältöihin. Pääset koulutuksen esittelysivulle tästä.

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

CRITICAL-hankkeen asiantuntija, mediakasvatuksen ja medialukutaidon yliopistonlehtori Reijo Kupiainen
Ihmisoikeusasiantuntija ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed
Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti)
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Kuvituskuva: risuaita -merkki.
kuvituskuva: maapallo.
kuvituskuva: kysymysmerkkejä
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

Reetta Haverinen
Koulutussuunnittelija
+358 50 501 7330
reetta.haverinen@mediakasvatus.fi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi