Muiden mediasta meidän mediaksi

Mediamentorit nuorten maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta vahvistamassa

Lyhyesti

Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeen tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan vahvistamalla heidän mediataitojaan ja tuomalla esiin nuorten omaa ääntä medioissa.

Hankkeessa toteutetaan mediataitoihin keskittyvä työpajakokonaisuus maahanmuuttajataustaisille nuorille. Osana hanketta kootaan maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisista media-alan ammattilaisista koostuva mentoriverkosto, jonka jäseniä kutsutaan puhujiksi ja kouluttajiksi työpajoihin.

Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan nuorten kanssa työskenteleville sosiaalia- ja terveysalan ammmattilaisille ja mediakakasvatuksen toimijoille materiaalia, jossa työpajoista kerättyjen kokemusten avulla luodaan työskentelymalli ja opas monikulttuuriseen mediakasvatukseen.

Aikataulu

4/2019 – 12/2021

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Mediakasvatusseura ry ja se toteutetaan yhdessä Pakolaisnuorten tuki ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Syksyn 2019 mentoreina toimivat Hassan Maikal, Warda Ahmed ja Yagmur Özberkan.

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

Juho Narsakka

Hankerkoordinaattori

juho.narsakka@mediakasvatus.fi

Pakolaisnuorten tuki ry.

Inka Kiuru

Mediakasvatuksen kehittäjä

inka.kiuru@kolvi.fi