Digitaalinen hyvinvointi perheissä

Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi

Lapsi pelaa peliohjain kädessä

Lyhyesti

Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa luodaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Hanke myös kartoittaa tarvittavat toimijat ja toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta laaditaan tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa.

Aikataulu

3/2019–6/2020

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja se toteutetaan yhteistyössä Demos Helsinki ry:n ja Mediakasvatusseuran kanssa. Hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS), ja hankkeen rahoitus tulee Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta.

Väestöliiton logoDemos Helsingin logo

Lisätietoja

Väestöliitto:

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch

Tutkija Kristiina Tammisalo

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, puh. 09-2280 5144

Mediakasvatusseura:

Toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi

sonja.hernesniemi@mediakasvatus.fi

Puh. 050 594 2275