DIGIVOIMAA – Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

Lyhyesti

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Digihyvinvointikoulutusta nuorisoalan ammattilaisille ja nuorille vertaisohjaajille

Mediakasvatusseura vastaa hankkeessa nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista kehittävän digihyvinvointikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutus pohjautuu Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutusmalliin ja vahvistaa osallistujien valmiuksia tukea nuorten mediataitojen kehittymistä sekä media-arjen hyvinvointia monipuolisesti ja kestävällä tavalla. Koulutus järjestetään sekä verkossa että valtakunnallisesti eri paikkakunnilla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa DigiKoutsi-koulutusta, jossa nuoria koulutetaan vertaisohjaajiksi digihyvinvointikysymyksissä.

Ammattiopisto Spesian sekä Etelä-Savon Liikunnan ammattilaiset pilotoivat hankkeen koulutuksissa digihyvinvointivalmennusta kohderyhmän nuorille yhdessä koulutettujen ammattilaisten sekä DigiKoutsien kanssa.

Hankkeen tuloksena muotoillaan valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma. Ohjelmaan kootaan yhteen parhaat sisällöt ja käytännöt ammattilaisten ja nuorten koulutuksista sekä nuorten digihyvinvointivalmennuksen piloteista.

Aikataulu

Yhteistyössä

Digivoimaa on Mediakasvatusseuran, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Spesian ja Etelä-Savon Liikunta ry:n yhteishanke.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudesta.

Lisätietoja

Laura Sillanpää, hankesuunnittelija, laura.sillanpaa[a]mediakasvatus.fi, +358 50 5511 088