Media Coach Edu

Lyhyesti

Hanke on jatkoa Mediakasvatusseuran vuosina 2017–2018 toteuttamalle Media Coach -hankeelle, jonka aikana luotiin uudenlainen mediakasvatuksen koulutuskokonaisuus. Media Coach Edu -hankkeen aikana koulutetaan opetustoimen henkilöstöä ja koulujen sidosryhmiä Media Coach -mallia pienimuotoisemmin soveltaen.

Media Coach on laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista mediakasvatuskoulutusta lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Koulutus vahvistaa monipuolisesti osallistujien mediataitoja sekä valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen kehittymistä.

Helsingissä, Seinäjoella ja Rovaniemellä järjestettävissä koulutuksissa tarkastellaan lasten ja nuorten media-arkea sekä ajankohtaisia mediailmiöitä erityisesti monilukutaidon näkökulmasta koulujen tarpeisiin vastaten.

Hankkeen päätteeksi kootaan tiivis ja kuratoitu paketti koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista vapaasti kenen tahansa opiskeltavaksi.

Aikataulu

Yhteistyössä

Mediakasvatusseura vastaa hankkeen toteuttamisesta. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen kanssa. Koulutuksen 1. ja 2. moduulien työpajat järjestetään lisäksi yhteistyössä  Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa.

Hanketta rahoittaa opetushallitus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen erityisavustuksella.

Lisätietoja

Markus Neuvonen, koulutussuunnittelija, mediacoach(a)mediakasvatus.fi, +358 50 599 4449

Lisätietoja myös mediacoach.info-verkkosivuilta.