Monilukutaitoa vahvistamassa

2022-2023

Nuori ihminen, joka levittelee käsiään. Nuoren ympärillä leijuu puhelin, kirja, muistiinpanovälineet ja läppäri sekä puhekupla, jossa kysymysmerkki ja huutomerkki, piirroskuva.

Lyhyesti hankkeesta

Tammikuussa 2024 päättynyt Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke sai rahoituksensa Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta. Hanke kohdistui ammattioppilaitosten opiskelijoihin ja opettajiin.

Tavoitteena oli saada käsitys toisen asteen ammattiin opiskelevien monilukutaidon, mediataitojen ja hyvinvoinnin yhteydestä. Hankkeessa vahvistettiin nuorten monipuolista ja joustavaa monilukutaitoa, joka sisältää luku- ja kirjoitustaidon lisäksi kuvallisen tiedon ja audiovisuaalisten tekstien tulkintaa ja osaamista sekä kriittistä lukutaitoa. Hankkeessa korostettiin myös monilukutaidon merkitystä osana arkea, työelämää ja yhteiskunnassa toimimista.

Hankkeen tuloksena ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden moni- ja medialukutaito-osaaminen sekä ymmärrys näiden yhteydestä nuorten hyvinvointiin vahvistui. 

Nuori ihminen, joka levittelee käsiään. Nuoren ympärillä leijuu puhelin, kirja, muistiinpanovälineet ja läppäri sekä puhekupla, jossa kysymysmerkki ja huutomerkki, piirroskuva.
Nuori lukee kirjaa ja korjaa silmälasien asentoa, piirroskuva.

Toiminta

1. Selvitys ammattioppilaitosten opiskelijoiden monilukutaidosta

Verkkojulkaisuna ja PDF:nä julkaistun selvitystä varten teetettiin monilukutaitoaiheinen kysely  ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Myös opettajia haastateltiin. Mukana oli oppilaitoksia ympäri Suomen. Selvitystä varten tutustuttiin aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja aikaisempiin monilukutaitohankkeisiin.

2. Toimintamallin ja oppimateriaalin tuottaminen

Oppimateriaali työstettiin selvityksen pohjalta tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa. Erityisesti yhteisesti opetettavien eli YTO-aineiden opettajat olivat tässä avainasemassa. Toimintamalli ja oppimateriaali laajentavat ja helpottavat ammatillisen koulutuksen monimuotoista opetustyötä.

3. Työpajat opiskelijoille ja koulutukset opettajille

Työpajat opiskelijoille toimivat oppimateriaalin pilotointiapuna. Materiaaleja ja opetusmalleja testattiin ja arvioitiin myös opettajille suunnatuissa koulutuksissa.

Materiaalit

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakista löydät hankkeessa tuotetut työpajamallit, verkkotehtävät, infograafit ja kyselyyn perustuvan selvityksen. Syventävänä materiaalina tarjolla on myös median ja polarisaation suhdetta tarkasteleva taustoitus tehtävineen.

Aikataulu

Iso kysymysmerkki, jonka ympärillä puhekuplia, älypuhelin, kirja, tietokone ja aurinkolasit, piirroskuva.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Christa Prusskij
christa.prusskij@mediakasvatus.fi

Yhteistyössä

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Lukuliike
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi