2021–2022

Kuvituskuva: piirros, jossa kolme henkilöä aikovat kulkea kannettavan tietokoneen sisään näytön läpi.

Lyhyesti

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke vahvistaa opettajien valmiuksia tukea työssään nuoria käyttämään mediaa vastuullisesti ja kestävää tulevaisuutta edistävästi. Hankkeessa pohditaan ja visioidaan tulevaisuuden tärkeitä mediataitoja digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä pureudutaan ajankohtaisiin mediailmiöihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa on huomioitu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteet ja medialukutaidon osaamisenkuvaukset.

Hankkeessa on tuotettu yläkoulun ja toisen asteen opettajille verkossa toteutettuja täydennyskoulutuksia, käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja sisältävä Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti sekä Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -verkkokurssi.

Hanketta rahoitti Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).

Kuvituskuva: piirros, jossa kolme henkilöä aikovat kulkea kannettavan tietokoneen sisään näytön läpi.

kuvituskuva: suurennuslasi
Kuvituskuva: hehkulamppu-ikoni
kuvituskuva: suurennuslasi

Koulutus ja verkkokurssi

Hankkeessa tuotettiin koulutus, joka toteutettiin yhteensä kolme kertaa kevään ja kesän 2022 aikana. Koulutuksessa opettajat pääsivät visioimaan tulevaisuutta, tutkimaan ajankohtaisia mediailmiöitä sekä harjoittelemaan ja kokeilemaan käytännössä niihin liittyviä mediataitoja. He tutustuivat koulutuksen aikana keinoihin, joilla edistää Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisia tavoitteita ja saivat työkaluja, joilla soveltaa opittua työssään nuorten kanssa.

Koulutuksen käyneet opettajat vahvistivat valmiuksiaan tukea nuorten vastuullista mediatoimintaa sekä käsitellä opetuksessaan ajankohtaisten mediailmiöiden ja -ympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita media-arjen, mediataitojen kehittymisen ja mediaosallisuuden näkökulmasta. Useat koulutuksen käyneistä suunnittelivat koulutuksen päätteeksi omiin tarpeisiinsa vastaavan käytännön mediakasvatusprojektin, jossa sovellettiin koulutuksen oppeja.

Koulutusten pohjalta hankkeessa tuotettiin itseopiskeltava Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -verkkokurssi Teachable-verkkokurssialustalle. Kurssi julkaistiin syksyllä 2022.

Materiaalipaketti

Hankkeessa tuotettu Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -materiaalipaketti sisältää työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä materiaaleja erityisesti kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen vahvistamisen tueksi. Materiaalit on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille, mutta ovat vapaasti myös muiden kasvatus- ja opetustyötä tekevien käytössä.

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

CRITICAL-hankkeen asiantuntija, mediakasvatuksen ja medialukutaidon yliopistonlehtori Reijo Kupiainen
Ihmisoikeusasiantuntija ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed
Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti)
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Kuvituskuva: risuaita -merkki.
kuvituskuva: maapallo.

kuvituskuva: kysymysmerkkejä
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

Reetta Haverinen
Koulutussuunnittelija
+358 50 501 7330
reetta.haverinen@mediakasvatus.fi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi