Muiden mediasta meidän mediaksi

Mediamentorit nuorten maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta vahvistamassa

2019–2022

Piirros, jossa nuori ottaa kuvaa järjestelmäkameralla. Taustalla toinen nuori pitelee mikrofonia kädessään.

Hankkeesta lyhyesti

Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke on vuodesta 2019 huhtikuuhun 2022 jatkunut Mediakasvatusseuran ja Pakolaisnuorten tuen yhteinen kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen hanke. Hankkeessa on lisätty maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten osallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan vahvistamalla heidän mediataitojaan ja tuomalla esiin nuorten omaa ääntä medioissa.

Hankkeessa on toteutettu mediataitoihin keskittyvä työpajakokonaisuus maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille nuorille. Osana hanketta on koottu maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisista media-alan ammattilaisista koostuva mentoriverkosto, jonka jäseniä kutsutaan puhujiksi ja kouluttajiksi työpajoihin.

Lisäksi hankkeen aikana on tuotettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja mediakasvatuksen toimijoille materiaalia ja koulutuksia. Nuorten työpajoista kerättyjen kokemusten avulla on luotu työskentelymalli mediatyöpajojen järjestämiseen ja käytännön menetelmiä sisältävä opas kulttuurisensitiviiviseen mediakasvatukseen. Opasta on jalkautettu nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten pariin tilauskampanjoilla sekä verkossa ja kasvokkain järjestetyissä koulutuksissa.

Kuvituskuva: piirros, jossa on sommitelmassa kuulokkeet, muistilappuja ja älypuhelin

Piirros, jossa nuori ottaa kuvaa järjestelmäkameralla. Taustalla toinen nuori pitelee mikrofonia kädessään.

Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen materiaalikokonaisuus

Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeessa tuotettuun kulttuurisensitiivisen mediakasvatukseen materiaalikokonaisuuteen kuuluu:

Kuvituskuva: piirros aikakausilehdestä.

Aikataulu

Muiden mediasta meidän mediaksi -opas ihmisen käsissä

Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen koulutukset

Syyskuussa 2021 hankkeessa julkaistiin sen nimeä kantava nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja kaikille mediakasvatuksesta ja kulttuurisensitiivisyydestä kiinnostuneille suunnattu Muiden mediasta meidän mediaksi – kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen opas. Oppaan sisällöistä järjestettiin kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen koulutuksi syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Syksyn 2021 aikana järjestetyistä kerätyssä palautteessa keskiarvosana kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen opasta koskevien tapahtumien hyödyllisyydestä oli 4,1/5. Kokemus uuden oppimisesta kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta vaihteli enemmän; vastausten keskiarvo oli 3,5/5. Vastaajista 83 % arvioi, että voi hyödyntää oppimaansa työssään; 17 % arvioi, että voi ehkä hyödyntää oppimaansa työssään.

Keväällä 2022 palautteen antajista 80% (19/25) vastasi oppineensa jotain uutta mediakasvatuksesta. Kulttuurisensitiivisyydestä 79% (15/19) vastasi oppineensa uutta. Kevään koulutuksien palautteen antajista 68% (27/40) uskoi voivansa ja 20% (8/40) uskoi ehkä voivansa hyödyntää opasta työssä.

Poimintoja koulutuksista saadusta palautteesta:

 • Koulutus oli mielenkiintoinen, ja toivon että nuorisopalveluilla alettaisiin kehittää näitä eri metodeja.
 • Erittäin tärkeä koulutus, vaikkakin omalta osaltani ei ihan vastannut toiveita koska asiat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja.
 • Lisää nuorten, erityisesti tyttöjen ääntä tarvitaan.
 • Toivoisin pidempää koulutusta, enemmän esimerkkejä, syvällisempää tietoa.
 • Menetelmiä voi ehdottomasti hyödyntää nuorten kanssa ja toivoinkin konkreettisia harjoitteita. Opas on hyvä ja selkeä. Ajattelin ottaa joitakin harjoitteita testiin ensi vuoden ryhmissä.
 • Hyvä kokonaisuus.
Muiden mediasta meidän mediaksi -opas ihmisen käsissä

Nuorten työpajat

Hankkeessa järjestettiin vuosien 2019-2022 aikana mediatyöpajoja nuorille Helsingissä ja Tampereella. Työpajoissa tehtyjä ja julkaistuja mediasisältöjä löydät Nuorten mediatuotoksia -sivulta.

Vuonna 2021 nuorilta kerätyn palautteen perusteella nuoret saivat uutta tietoa suomalaisesta mediakentästä, erilaisista medioista ja heidän kriittinen lukutaitonsa vahvistui. Työpajoissa ja vierailulla nuoret tutustuivat media-alan ammattilaisista koostuviin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisiin mediamentoreihin, jotka toimivat nuorille roolimalleina. Nuoret kertoivat saaneensa mediamentoreilta tietoa eri medioista sekä tukea omien mediatuotosten tekemiseen. Yhteensä toimintaan osallistui 45 eri nuorta; monet heistä useamman kerran. Eri kohtaamiskerroilla yhteensä 46 nuorelta kerätyn palautteen perusteella nuoret oppivat uutta mediasta sekä sen tulkinnasta ja tuottamisesta, mutta palaute opitusta oli ristiriitaista. 58 % vastaajista osasi nimetä oppimiaan asioita (valeuutisten tunnistaminen, podcastin tekeminen); loput 42 % vastaajista kertoi epämääräisemmin ”oppineensa jotain”.

Nostoja nuorten työpajapalautteesta:

 • Oli tosi mielenkiintoista kuulla podcastista ja miten sitä tehdään. Aina hyvä oppia jotain uutta ja mitä työkaluja siihen tarvitsee. Mua kiinnostaa videoiden teko.
 • Oli jännä nähdä miten ääntä editoidaan. Se olisi kyllä ollut parempi nähdä livenä [kyseeessä oli koronakevään etätyöpaja], että olisi nähnyt kunnolla miten se tehdään. Toisaalta nyt tiedän millaisia ohjelmia on olemassa ja osaan itse etsiä ja harjoitella.
 • Oon tehnyt aiempaa enemmän TikTokkia. 
 • Olisi kivaa saada nutalle lisää tällaisia [työpajoja].
 • Työpaja oli erilainen kun ajattelin, mutta aihe tosi mielenkiintoinen. Videomuotoinen työpaja oli tosi uusi juttu. Olisi hienoa, että tehdään podcastia myös jatkossa.
 • Opin uutta! Mulla oli tarve oppia videon tekoa ja opin siitä.
 • Olisi kiva, että tytöille on lisää työpajoja. Tyttöjen Talolla tai Arttelissa, aina tullaan paikalle. Katsotaan yhdessä valokuvatyöpajan kuvat.
 • Videotyöpaja kiinnostaa ja tulen sinne, jos se sopii omaan aikatauluun. Haluan tehdä jatkossakin podcasteja Kölvissä.
 • Opin uutta. Opin tekemään podcastia ja kuvaamaan parempia tiktokkeja
Kuvassa on kolme nuorta radioaseman studiossa. Nuorten edessä on mikrofoni ja yhden edessä on mikrofoni. Edessä on auki tietokone, jossa on päällä nauhoitusohjelma. Nuoret puhuvat ja nauhoittavat ääntään.
Kuvituskuva: piirros, jossa on sommitelmassa kuulokkeet, muistilappuja ja älypuhelin
Kuvituskuva: piirros, jossa nuori ja aikuinen keskustelevat.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Mediakasvatusseura ry ja se toteutetaan yhdessä Pakolaisnuorten tuki ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Syksyn 2019 mediamentoreina toimivat Hassan Maikal, Warda Ahmed ja Yagmur Özberkan.

Keväällä 2020 mediamentoreina toimivat Pazilaiti Simayijiang, Miia Laine, Dilan Rauhala ja Hassan Maikal.

Syksyllä 2020 mediamentoreina toimivat Pazilaiti Simayijiang, Miia Laine, Hassan Maikal, Dilan Rauhala, Noor Assad, Jayson Rohde ja Gurmann Saini.

Keväällä 2021 mediamentoreina toimivat: Gurmann Saini, Sakarie Ahmed Nuur, Pazilaiti Simayijiang, Miia Laine ja Jayson Rohde.

Syksyllä 2021 julkaistiin kulttuurisensitiviisen mediakasvatuksen opas sekä järjestettiin sen teemoihin liittyviä koulutuksia. Julkaisutilaisuudessa vieraina olivat Sakarie Ahmed Nuur, Anu Leena Koskinen, Hasan Khademi, Susanna Ahonen ja Miia Laine.

Keväällä 2022 mediamentoreina ja media-alan asiantuntijoina hankkeen tuottamissa materiaaleissa ja koulutuksissa vieraina olivat Daria Tarkhova, Susanna Ahonen, Sakarie Ahmed Nuur ja Zahra Karimy.

Kuvituskuva: piirros pystysuuntaisesta sommitelmasta valokuvia ihmisistä.
Koristeellinen: suurennuslasi, jonka lasissa on kysymysmerkki ja huutomerkki.
Koristeellinen: suurennuslasi, jossa on kysymys- ja huutomerkki

Lisätietoja

Mediakasvatusseura

mediakasvatus@mediakasvatus.fi

Pakolaisnuorten tuki ry.

Kolvi.fi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi