Digitaalinen hyvinvointi perheissä

Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi

Lyhyesti

Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa on luotu tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Hankeessa on kartoitettu tarvittavia toimenpiteitä digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuotettu tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta on laadittu tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa.

Kuvituskuva: piirros, jossa lapsi pitelee tablettia kädessään. Hänen takanaan seisoo nuori, joka pitelee käsiä ilmassa ja hymyilee.
kuvituskuva: suurennuslasi

Tulokset ja aineistot

 • Tutkimus

  Digitaalinen hyvinvointi perheissä : Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
  Kansainvälisessa tutkimuskatsauksessa on selvitetty digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin.

  Policy Brief
  sisältää toimenpiteitä digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suositukset päätöksentekijöille on koottu tutkimustiedon sekä tiekartan pohjalta.

  Tutkimusosiosta on vastannut Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos.

 • Aineistoja perhesuhteiden ja digitalisaation yhdistämiseen

  Opas tasapainoiseen digiarkeen on yksilölle suunnattu verkko-opas, joka herättelee pohtimaan omaa median käyttöä ja sen vaikutuksia omaan ja lähesten hyvinvointiin. Oppaassa annetaan myös käytännön vinkkejä tasapainoisen digiarjen tueksi.

  Kohti tasapainoista digiarkea – Miten tukea lapsen myönteistä median käyttöä? on vanhemmille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu vanhempainiltamateriaali, joka antaa tietoa median käytön ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä sekä antaa vinkkejä siihen, miten ohjata lapsen median käyttöä niin, että se tukee hänen ja koko perheen hyvinvointia.

  Aineistot on tuottanut Mediakasvatusseura ja ne pohjautuvat Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen hankkeessa tekemään tutkimuskatsaukseen.

 • Tiekartta

  Tiekartassa on tunnistettu toimijoita ja toimenpiteitä digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa on syntynyt laajassa asiantuntijayhteistyössä ja sen tuottamisesta on vastannut Demos Helsinki.

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja se on toteutettu yhteistyössä Demos Helsinki ry:n ja Mediakasvatusseuran kanssa. Hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS), ja hankkeen rahoitus tulee Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta.

Mediakasvatusseuran logo.
Väestöliitto logo.
Demos Helsinki logo
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta logo
Kuvituskuva: piirros, jossa lapsi pitelee älypuhelinta kädessään. Hänen takanaan seisova nuori pitelee tablettia kädessään ja heiluttaa toista kättään.
Kuvituskuva: piirros kädestä, joka pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä näkyy kaksi henkilöä poseeraamassa.
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Väestöliitto:

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch

Tutkija Kristiina Tammisalo

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

puh. 09-2280 5144

Mediakasvatusseura:

Hankesuunnittelija Jenni Honkanen

jenni.honkanen@mediakasvatus.fi

puh. 050 501 7330

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi