Tekstilogo: digivoimaa.

Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

4/2019-12/2020

Lyhyesti

Valtakunnallisessa DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hankkeessa ehkäistiin 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistui erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitettiin nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistettiin nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitettiin yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina olivat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Digihyvinvointikoulutusta nuorisoalan ammattilaisille

Mediakasvatusseura vastasi hankkeessa nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista kehittävän digihyvinvointikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutus pohjautui Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutusmalliin. Se vahvisti osallistujien valmiuksia tukea nuorten mediataitojen kehittymistä sekä media-arjen hyvinvointia monipuolisesti ja kestävällä tavalla. Koulutus järjestettiin sekä verkossa että valtakunnallisesti eri paikkakunnilla.

Kuvituskuva: pelkistettyjä piirroksia puhekuplista, suurennuslaseista ja aivoista.
Kuvituskuva: suurennuslasi.

Hankkeen tulokset

Mediakasvatusseura tuotti hankkeessa materiaaleja nuorten parissa työskentelevien tueksi:

  • ammattilaisten osaamista vahvistavan Digivoimaa-verkkokurssikokonaisuuden sekä
  • organisaatioiden toiminnan suunnittelun tueksi tarkoitetun Digivoimaa-työkalupaketin.

Kolmen verkkokurssin kokonaisuus tarjoaa tietoa nuorten digitaalisen arjen erityiskysymyksistä sekä vahvistaa osaamista nuorten digihyvinvoinnin ja monipuolisten mediataitojen tukemiseksi. Kokonaisuuteen kuuluu kolme maksutonta ja omassa tahdissa opiskeltavaa verkkokurssia:

  1. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi digitaalisessa arjessa
  2. Sosiaalinen hyvinvointi digitaalisessa arjessa
  3. Kriittinen medialukutaito digitaalisessa arjessa

Työkalupaketti sisältää materiaalia ja ohjeistukset neljään toiminnalliseen ryhmätehtävään. Työskentely työkalupaketin avulla tukee organisaatioiden toiminnan ja viestinnän suunnittelua, jonka tavoitteena on nuorten digitaalisen arjen hyvinvoinnin ja monipuolisten mediataitojen tukeminen.

Materiaalit löytyvät Mediakasvatusseuran Digivoimaa-sivuilta.

Neljän organisaation yhteishankkeen kaikki tulokset on koottu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tuottamalle verkkosivulle.

Tutustu täällä Digivoimaa-hankkeen loppujulkaisuun Digihyvinvointi kuuluu kaikille.

Kuvituskuva: puhekupla.

Yhteistyössä

Digivoimaa on Mediakasvatusseuran, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Spesian ja Etelä-Savon Liikunta ry:n yhteishanke.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudesta.

Etelä-Savon Liikunta -logo.
Kuvituskuva: pelkistettyjä piirroksia puhekuplista, suurennuslaseista ja aivoista.
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi