Media Coach EDU

Mediakasvatusseuran Media Coach-konseptin sisällä tuotetaan laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista mediakasvatuskoulutusta lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Vuonna 2019 toteutettu Media Coach EDU-koulutuskokonaisuus oli jatkoa Mediakasvatusseuran vuosina 2017–2018 toteuttamalle Media Coach -hankeelle, jonka aikana luotiin uudenlainen mediakasvatuksen koulutuskokonaisuus. Media Coach Edu -hankkeen aikana koulutettiin opetustoimen henkilöstöä ja koulujen sidosryhmiä Media Coach -mallia pienimuotoisemmin soveltaen. Koulutuksessa vahvistettiin monipuolisesti osallistujien mediataitoja sekä valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen kehittymistä.

Helsingissä, Seinäjoella ja Rovaniemellä järjestetyissä koulutuksissa tarkasteltiin lasten ja nuorten media-arkea sekä ajankohtaisia mediailmiöitä erityisesti monilukutaidon näkökulmasta koulujen tarpeisiin vastaten. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tiivis ja kuratoitu paketti koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista vapaasti kenen tahansa opiskeltavaksi.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Media Coach -materiaalit käsittelevät kolmea eri teemaa: mediakasvatuksen perusteita, muuttuvia teknologioita ja digihyvinvointia. Näihin eri teemoihin pureudutaan infograafeissa, syventävissä näkökulma-artikkeleissa sekä tehtävävinkeissä.

Kaikki materiaalit löydät koostettuna materiaalisivulta tästä linkistä >>

Infograafit:

Mitä tarkoittaa medialukutaito, miten ihmisen digitaalinen jalanjälki muodostuu ja kuinka tasapainoinen media-arki rakentuu?

Nuorten mediakasvatusmateriaaleiksi sopivat infograafit ovat vapaasti tulostettavissa A3-kokoisina julisteina.

Infograafi: Medialukutaito

Infograafi: Digitaalinen jalanjälki

Infograafi: Tasapainoinen media-arki

Näkökulma-artikkelit:

Kuinka nuorten digihyvinvointia voi tukea, miten tulevaisuuden teknologiataitoja kannattaa opettaa ja koska eri toimijoiden välinen mediakasvatusyhteistyö on tarpeellista?

Ajankohtaisten artikkelien avulla voit syventää omia tietojasi mediakasvatuksesta, tai voit käyttää tekstejä virikemateriaalina vaikka opetuksessasi.

Mediakasvatus kukoistaa, kun sitä tehdään yhteistyössä

Mediakasvattaja, näin otat haltuun tulevaisuuden media- ja teknologiataidot

Näin mediakasvatus edistää nuorten digihyvinvointia

Tehtävävinkit:

Tehtävävinkit opettajilta opettajille jakavat konkreettisia toimintaideoita yli 12-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen. Vinkeissä käsitellään mediakriittisyyttä, muuttuvaa teknologiaa sekä digihyvinvointia. Tehtävät on koostettu koulutukseen osallistuneiden opettajien tuottamien mediakasvatusideoiden pohjalta.

Tehtävävinkit opeilta opeille, osa 1: Mediakriittisyys

Tehtävävinkit opeilta opeille, osa 2: Muuttuvat teknologiat

Tehtävävinkit opeilta opeille, osa 3: Digihyvinvointi

Esittelyvideo

Yhteistyössä

Mediakasvatusseura vastasi hankkeen toteuttamisesta. Koulutukset järjestettiin yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen kanssa. Koulutuksen 1. ja 2. moduulien työpajat järjestettiin lisäksi yhteistyössä  Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa.

Hanketta rahoitti opetushallitus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen erityisavustuksella.

Lisätietoja

Lisätietoja myös mediacoach.info-verkkosivuilta.