Mind over Media in EU

Mind over Media Suomi – miten meihin vaikutetaan?

Tammikuussa 2018 käynnistyi seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohanke, jossa opetetaan ja opitaan mediavaikuttamisen keinoista alati muuttuvan uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Konsortion yhteistyökumppanit tulevat Belgiasta, Puolasta, Ranskasta, Suomesta, Romaniasta ja Kroatiasta.

Mind over Media in EU- hankkeessa tuotetaan oppimateriaalikokonaisuus, jonka avulla tuetaan.on tukea opettajia ja muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä nykyaikaisen medialukutaidon opettamisessa. Kohtaamme älypuhelimien, tablettien ja tietokoneiden välityksellä ja julkisten tilojen ilmoitusten ja mainonnan kautta lukuisia mediavaikuttamisen muotoja, jotka ovat yhä hienovaraisempia. Vaikutamme myös itse mediassa jakamalla erilaisia sisältöjä omissa yhteisöissämme. Erilaisten mediavaikuttamisen muotojen tunnistaminen ja arviointi on tärkeä taito nykyisessä mediaympäristössä, jossa erilaiset mielipiteet ja keinot saada huomiota omalle agendalle kilpailevat.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalainen opettajien ja muiden ammattilaisten verkosto ja luoda monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta. Opetusalustan ja oppimateriaalien lisäksi hankkeessa toteutetetaan työpajoja kasvatusalan ammattilaisille.

Aikataulu

Yhteistyössä

Hankkeen kehittämisestä vastaa Evens Foundation yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja seuraavien organisaatioiden kanssa: Kroatian Association for Communication and Media Culture, Puolan Center for Citizenship Education, Belgian IMEC / Mediawijs, Romanian Mediawise Society ja Ranskan Media Maker / Citizen Press. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Renee Hobbs (Media Education Lab / University of Rhode Island’s Harrington School of Communication and Media), joka on kehittänyt Mind over Media -menetelmän ja verkkoalustan.

Lisätietoja

Hankkeen osarahoittajana toimii Euroopan komission Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto osana Media Literacy for All -pilottihanketta Rahoitussopimus LC-00644630

Lisätietoja:

Sonja Hernesniemi, etunimi.sukunimi@mediakasvatus.fi