MIND OVER MEDIA IN EU

Mind over Media Suomi – miten meihin vaikutetaan?

Vuosina 2018-2019 toteutettu seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohanke, jossa opetetaan ja opitaan mediavaikuttamisen keinoista uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Konsortion yhteistyökumppanit tulevat Belgiasta, Puolasta, Ranskasta, Suomesta, Romaniasta ja Kroatiasta.

Mind over Media in EU- hankkeessa tuotettiin oppimateriaalikokonaisuus suomeksi ja ruotsiksi. Materiaalin avulla tuetaan opettajia sekä muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä medialukutaidon opettamisessa. Erilaisten mediavaikuttamisen muotojen tunnistaminen ja arviointi on tärkeä taito nykyisessä mediaympäristössä, jossa erilaiset mielipiteet ja keinot saada huomiota omalle agendalle kilpailevat.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta. Opetusalustan ja oppimateriaalien lisäksi hankkeessa toteutetettiin työpajoja kasvatusalan ammattilaisille.

Hankkeessa tuotetut materiaalit