koristeellinen

Mind over Media in EU

kuvituskuva: värisevä älypuhelin.

Lyhyesti

Vuosina 2018-2019 toteutettu seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohanke, jossa opetetaan ja opitaan mediavaikuttamisen keinoista uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Konsortion yhteistyökumppanit tulevat Belgiasta, Puolasta, Ranskasta, Suomesta, Romaniasta ja Kroatiasta.

Mind over Media in EU- hankkeessa tuotettiin oppimateriaalikokonaisuus suomeksi ja ruotsiksi. Materiaalin avulla tuetaan opettajia sekä muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä medialukutaidon opettamisessa. Erilaisten mediavaikuttamisen muotojen tunnistaminen ja arviointi on tärkeä taito nykyisessä mediaympäristössä, jossa erilaiset mielipiteet ja keinot saada huomiota omalle agendalle kilpailevat.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta. Opetusalustan ja oppimateriaalien lisäksi hankkeessa toteutetettiin työpajoja kasvatusalan ammattilaisille.

kuvituskuva: värisevä älypuhelin.
Kuvituskuva: kannettava tietokone.

kuvituskuva: suurennuslasi
Kuvituskuva: kamera.
kuvituskuva: suurennuslasi

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Miten meihin vaikutetaan? Oppituntipaketti kriittisen medialukutaidon opetukseen

Miten meihin vaikutetaan? -materiaali on lukioon ja yläkoululaisille suunnattu oppituntien kokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Kuuden oppitunnin aikana opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ilmiöitä.

Hur påverkas vi? Lektionsplaner för kritisk mediekunskap

Hur påverkas vi? -materialet är en lektionshelhet riktad till högstadier och gymnasier. Målsättningen med materialet är att stöda utveckling av de ungas multilitteracitet och kritiska mediekunskaper. Under de sex lektionerna lär man sig att identifiera och analysera olika former, tekniker och fenomen för mediepåverkan.

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

Hankkeen päätoteuttaja oli Evens Foundation yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja seuraavien organisaatioiden kanssa: Kroatian Association for Communication and Media Culture, Puolan Center for Citizenship Education, Belgian IMEC / Mediawijs, Romanian Mediawise Society ja Ranskan Media Maker / Citizen Press. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Renee Hobbs (Media Education Lab / University of Rhode Island’s Harrington School of Communication and Media), joka on kehittänyt Mind over Media -menetelmän ja verkkoalustan.

kuvituskuva: maapallo.
kuvituskuva: kysymysmerkkejä
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Hankkeen osarahoittajana toimii Euroopan komission Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto osana Media Literacy for All -pilottihanketta Rahoitussopimus LC-00644630

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi