NUORTEN MEDIATAITOJEN VAHVISTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA

Lyhyesti

2018-2019 toteutetussa Nuorten mediataitojen vahvistaminen pähkinänkuoressa -hankkeessa tuotettiin tietopaketti nuorten mediakulttuurin ilmiöistä sekä niistä mediataidoista, joita mediayhteiskunnassa toimiminen nyt ja lähitulevaisuudessa edellyttää nuorilta.

Hankkeessa tuotetun tiedon avulla vahvistetaan nuorten parissa toimivien ammattilaisten valmiuksia tukea nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti digitaalisissa mediaympäristöissä ja tuetaan nuorten parissa tehtävän mediakasvatustyön suunnittelua ja toteutusta. 

Medianuoruus – Opas aikuisille

Miksi talousuutisessa haastatellaan taas valkoista miesasiantuntijaa? Entä miksi tubettajan paidassa näkyy isolla vaatemerkin logo? Miksi Spotify suosittelee minulle tätä kappaletta? Muun muassa näiden kysymysten esittäminen kuuluu tämän päivän kriittisiin mediataitoihin. Koska medialla on yhä merkityksellisempi rooli arjessa ja yhteiskunnassa, on nuorten tärkeä oppia ymmärtämään, miten media toimii ja kuinka sen vaikutus näkyy elämässämme.

Oppaan tarkoituksena on auttaa aikuisia suhteuttamaan ajankohtaisia nuoriin ja mediaan liittyviä ilmiöitä sekä keskustelemaan niistä nuorten kanssa.

Yhteistyössä

Mediakasvatuksen kehittämishanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.