Nuorten mediataitojen vahvistaminen pähkinänkuoressa

Lyhyesti

Nuorten mediataitojen vahvistaminen pähkinänkuoressa -hankkeessa (tuttavallisemmin Mediapähkinä) tuotetaan tietopaketti nuorten mediakulttuurin ilmiöistä sekä niistä mediataidoista, joita mediayhteiskunnassa toimiminen nyt ja lähitulevaisuudessa edellyttää nuorilta. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla syvennetään ja laajennetaan nuorten parissa toimivien ammattilaisten valmiuksia tukea nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti digitaalisissa mediaympäristöissä ja tuetaan nuorten parissa tehtävän mediakasvatustyön suunnittelua ja toteutusta. 

Aikataulu

 • 2018-2019

  Hanke käynnistyy!

  Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella

 • Syksy 2018

  Mediapähkinä-podcast

  Podcast käynnistyy

  Syksy 2018

 • 2019

  Täydentävä materiaali

  Hankkeen lopuksi tuotetaan kokoava materiaali hankkeessa käsitellyistä aiheista

Yhteistyössä

Mediakasvatuksen kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Anna Takala

annatakala@gmail.com

+358 40 543 7741