Media-Coach-logo-web
kuvituskuva: värisevä älypuhelin.

Lyhyesti

Media Coach on laadukasta, laaja-alaista ja ammattirajat ylittävää mediataitojen tukemiseen valmentavaa koulutusta lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville ammattilaisille.

Mediakasvatusseura suunnitteli 2017–2018 Media Coach -konseptointihankkeen aikana uudenlaisen laaja-alaisen ja moniammatillisen koulutuskokonaisuuden. Sillä haluttiin vastata ajankohtaiseen, akuuttiin ja kasvavaan kasvatukselliseen, koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen:

  • vahvistaa monipuolista ymmärrystä lasten ja nuorten alati muuttuvasta mediakulttuurista,
  • kasvattaa ammattilaisten työkalupakkia eri mediaan liittyvien näkökulmien ja kysymysten käsittelyä ja lasten ja nuorten mediataitojen vahvistamista varten sekä
  • edistää mediakasvatuksen valtakunnallista toteutumista kouluttamalla uusia mediakasvatusosaajia ympäri Suomen.

Hankkeen inspiraationa toimi Belgian ja Hollannin menestyksekkäät Media Coach -koulutukset. Suunnittelu pohjautui lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kartoitettuihin aitoihin mediakasvatuksellisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin ja realiteetteihin ja työtä tehtiin yhteistyössä Mediakasvatusseuran eri sidosryhmien kanssa.

kuvituskuva: värisevä älypuhelin.
Kuvituskuva: kannettava tietokone.

kuvituskuva: suurennuslasi
kuvituskuva: suurennuslasi

Tulokset

Hankkeen aikana luotiin 8 op:n laajuinen Media Coach -koulutuskonsepti. Koulutus kehittää osallistujien valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen vahvistumista sekä käsitellä mediayhteiskunnan erilaisia ilmiöitä monipuolisesti oman työn näkökulmasta. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville eri alojen ammattilaisille. Moniammatillinen ja vahvasti vertaisoppimiselle perustuva koulutus sopii kaikille, jotka kaipaavat ajankohtaista ja monipuolista oman ammatillisen osaamisen kehittämistä. Se tarjoaa osallistujille lisäksi mahdollisuuksia monipuoliseen ajatusten ja ideoiden vaihtoon sekä yhteistyöhön kollegoiden ja oman työyhteisön ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Konseptia pilotoitiin pienimuotoisesti vuonna 2019 Opetushallituksen rahoittamassa Media Coach EDU -hankkeessa.

Kuvituskuva: risuaita -merkki.

Yhteistyössä

Hankkeen aikana luotavan koulutuskonseptin suunnitteluun osallistui monialainen joukko mediakasvatuksen asiantuntijoita sekä koulutuksen kohdeyleisöjen edustajia. Mediakasvatusseuran työntekijöiden lisäksi asiantuntijatyöryhmään kuuluivat:

Anna Pöyhönen, Espoon kaupunginkirjasto
Salla Tiainen, Gallen-Kallelan Museo
Heikki Marjomaa, Helsingin kaupunki/kulttuuri ja vapaa-aika
Erika Perttuli-Borobio, Helsingin yliopisto/Koulutuksen arviointikeskus
Lea Olli, Mansikkamäen koulu/Kouvolan kaupunki
Anita Ahtiainen & Juha Kinanen, Nuori Kirkko ry
Pauliina Kinanen, Suomen museoliitto
Mikko Lehtonen, Suomen Partiolaiset
Erja Salo, Suomen valokuvataiteen museo

Koulutuskonseptin suunnitteluprosessiin osallistui myös hankkeen ohjausryhmä, joka tuki asiantuntemuksellaan myös hankkeen kokonaisvaltaista toteutumista. Ohjausryhmään kuuluivat:

Päivi Jokitalo, kirjastoammattilainen
Sanna Lappalainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk/Juvenia
Heikki Lauha, Verke
Karri Mehtälä, Helsingin kaupunki/Kasvatus ja koulutus
Maija Puska, Mediakasvatuskeskus Metka ry
Rauna Rahja, MLL
Jere Rinne, Ground Communications
Olli Vesterinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hanna Vuojärvi, Lapin yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta

Kuvituskuva: risuaita -merkki.
kuvituskuva: maapallo.
Kuvituskuva: kamera.
kuvituskuva: @-merkki.

kuvituskuva: kysymysmerkkejä
kuvituskuva: kysymysmerkkejä

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Hankkeen rahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikön Mediakasvatuksen kehittämisen avustuksesta.

Hankkeen suunnittelija

Laura Sillanpää, laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi