KESYTÄ MEDIA

Lyhyesti

2018-2019 järjestetyn Kesytä media-hankkeen opettajien täydennyskoulutuksessa perehdyttiin ilmiöoppimiseen ja sen lähtökohtiin sekä sukellettiin oppimisen kohteena olevaan ilmiöön: mediakasvatukseen, mediaan nuorten arjessa ja sen ajankohtaisuuksiin. Lähtökohtana oli osallistujien oma mediasuhde, haasteet ja kiinnostuksen kohteet omassa työssä.

Koulutus sisälsi kaksi lähipäivää, kolme iltapäivän työpajaa, verkkotyöskentelyä sekä päätösseminaarin. Perehdyimme ilmiöoppimiseen teoriassa ja käytännössä sekä tutustuimme mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin ja kriittisen medialukutaidon opetukseen.

Koulutus ja sen päättävät seminaarit järjestettiin sekä Helsingissä että Jyväskylässä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Kansanvalistusseura, ja se toteutettiin yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan sekä Mediakasvatusseuran kanssa. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Lisätietoja

Hankkeessa tuotetut materiaalit ja koulutuksen sisällöt:

kesytamedia.fi