Kesytä media

Lyhyesti

Kesytä media on opetusalalle suunnattu täydennyskoulutushanke, jonka lähiopetuskerrat järjestetään Helsingissä ja Jyväskylässä. Monimuoto-opetuksena toteutettavassa hankkeessa perehdytään mediakasvatukseen ja -taitoihin ilmiöoppimisen keinoin. Hankkeen tavoitteena on syventää opettajien ymmärrystä mediakasvatuksesta, mediasta ja sen merkityksestä oppilaiden arjessa, perehdyttää opettajat ilmiöoppimisen lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä antaa heille oma, käytännön kokemus ilmiöpohjaisesta oppimisprosessista sekä tutustuttaa opettajat toiminnallisiin menetelmiin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan osana ilmiötyöskentelyä ja mediakasvatusta. Hanke toteutetaan 7 kuukauden mittaisena koulutuskokonaisuutena, joka koostuu mediaan ja ilmiöoppimiseen virittävästä lähijaksosta, oppimista tukevista iltapäivätyöpajoista, webinaareista ja verkkotyöskentelystä sekä avoimesta päätösseminaarista.

Koulutukseen voi ilmoittautua täältä.

Aikataulu

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Kansanvalistusseura, ja se toteutetaan yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan sekä Mediakasvatusseuran kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Hankesivu

kesytamedia.fi

Yhteyshenkilö

Anne Tastula

Projektisuunnittelija • Project coordinator

anne.tastula@kvs.fi

+358 40 152 3830

Kansanvalistusseura • The Finnish Lifelong Learning Foundation

Cygnaeuksenkatu 4, FI-00100 Helsinki

kvs.fi

@kvs_fi

@kansanvalistusseura