Euroopan unionin sosiaalirahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -toimenpidekokonaisuuden ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logot.

DIGIVOIMAA-HANKE

Vuosien 2018–2020 aikana toteutettu DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hanke vahvisti 15–29-vuotiaiden nuorten digihyvinvointitaitoja. Tavoitteena oli nuorten toimintakyvyn ja työelämätaitojen vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen digitaalisen arjen hyvinvointia vahvistamalla.

Valtakunnallisen neljän organisaation yhteisen kehittämishankkeen aikana kehitettiin nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistettiin nuorten vertaisohjaamisen valmiuksia sekä kehitettiin digihyvinvointivalmennusta nuorten hyvinvointia vahvistavana toimintatapana.

Tällä sivulla esitellään Mediakasvatusseuran toiminnan tuloksia. Koko hankkeen tuloksia ja materiaaleja on koottu yhteen sivulle digivoimaahanke.wordpress.com

Digivoimaa-koulutus

Mediakasvatusseura vastasi hankkeessa nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisten osaamisen kehittämisestä. Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten varmuutta ja valmiuksia tukea nuorten digitaalisen arjen hyvinvointia ja monipuolisia mediataitoja sekä tarjota konkreettista tukea ja välineitä käytännön työn tueksi.

Kolmen opintopisteen laajuisen Digivoimaa-koulutuksen aikana käsiteltiin nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä mediakasvatuksellisista näkökulmista. Koulutus muodostui webinaareista, itsenäisesti perehdyttävistä verkkomateriaaleista, pohdintaa ja konkreettista tekemistä edellyttävistä tehtävistä sekä lähi- ja verkkotyöpajoista, joissa keskusteltiin ja työskenneltiin monialaisesti koulutuksen teemojen parissa.

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä kolme noin puolen vuoden mittaista koulutusta, joihin osallistui yhteensä noin 200 ammattilaista. Alueellisia koulutuksia järjestettiin Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Mikkelissä, Turussa ja Oulussa. Lisäksi koulutus oli mahdollista suorittaa kokonaan verkossa, joka mahdollisti osallistumisen ympäri Suomen.

Digivoimaa-koulutuksen vaikutuksista sen osallistujien osaamiseen ja käytännön työhön kerrotaan tällä sivustolla kohdassa Vaikuttavuus.

Yhteistyökumppanit

Digivomaa-hanke toteutettiin yhteistyössä neljän organisaation voimin. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Mediakasvatusseuran lisäksi hankkeen osatoteuttajia olivat Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry.

Ammattilaisten Digivoimaa-koulutusten alueelliset toteutukset järjestettiin yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa. Jyväskylän, Järvenpään ja Turun koulutukset toteutettiin yhteistyössä Ammattiopisto Spesian kanssa. Oulun koulutus järjestettiin yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun DIMMI-hankkeen kanssa. Joensuun koulutuksessa mukana oli Ammattiopisto Luovi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian, Etelä-Savon Liikunta ry:n ja Ammattiopisto Spesian logot.
Euroopan unionin sosiaalirahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -toimenpidekokonaisuuden ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logot.
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Luovin logot
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi