OHJAUS- TAI NUORISOALAN AMMATTILAINEN

Tule oppimaan uutta ja saamaan konkreettisia välineitä nuorten mediataitojen ja media-arjen hyvinvoinnin vahvistamiseksi!

Mediakasvatusseura järjestää nuorisotyöntekijöille, opinto- ja ura-ohjaajille sekä muille nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille maksutonta koulutusta osana valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta Digivoimaadigihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta.

Koulutus järjestetään seuraavan kerran tammi-huhtikuussa 2020 Järvenpäässä, Oulussa sekä valtakunnallisena verkkototeutuksena.

Järvenpään koulutukseen on vielä muutamia paikkoja jäljellä!

AJANKOHTAISTA

KOULUTUS LYHYESTI

Digivoimaa-koulutus vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tukea nuorten hyvinvointia sekä monipuolisten mediataitojen kehittymistä nykypäivän media-arjessa. Se tarjoaa uutta tietoa, konkreettisia välineitä sekä mahdollisuuksia moniammatilliselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle.

Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Pohjalla on Mediakasvatusseuran uusi Media Coach -koulutusmalli.

1. OSIO: JOHDATUS MEDIAKASVATUKSEEN JA DIGIHYVINVOINTIIN (1 OP)

KUVAUS

Ensimmäisessä koulutusosiossa tutustutaan mediakasvatuksen ja digihyvinvoinnin perusteisiin. Vahvistamme yhdessä kriittisen medialukutaidon sekä yksityisyydestä huolehtimisen valmiuksia. Kyytiä saavat erilaiset mediasisällöt, kun puramme niitä kappaleiksi ja pohdimme nuorten hyvinvointiin vaikuttavia viestejä.

YDINSISÄLTÖJÄ

mediakasvatus, digihyvinvointi, media-arjen muutokset, mediavaikuttamisen keinot, kriittinen medialukutaito, digitaalinen jalanjälki, yksityisyys mediassa

2. OSIO: SOSIAALINEN DIGIHYVINVOINTI (1 OP)

KUVAUS

Koulutuksen toisessa osiossa keskitytään sosiaaliseen mediaan nuorten arjen ja vuorovaikutuksen peruspilarina. Pohdimme ja suunnittelemme yhdessä keinoja ratkaista erilaisia sosiaalisen media-arjen haasteita sekä edistää verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen positiivisia vaikutuksia.

YDINSISÄLTÖJÄ

sosiaalinen media, vertaissuhteet ja -tuki, taitojen kehittyminen, verkkokiusaaminen, empatia- ja turvataidot, osallisuus mediassa

3. OSIO: YKSILÖLLINEN DIGIHYVINVOINTI (1 OP)

KUVAUS

Kolmannessa koulutusosiossa syvennämme uutta osaamista tarkastelemalla terveyden ja mielen hyvinvoinnin vaalimista media-arjessa. Pureudumme digitaalisen teknologian vaikutuksiin aivoihin sekä ongelmalliseen mediankäyttöön. Sunnittelemme myös erilaisia digihyvinvoinnin reseptejä.

YDINSISÄLTÖJÄ

media ja aivot, informaatioylikuorma, ongelmallinen mediankäyttö ja puheeksiottaminen, media ja tunteet, terveyden vaaliminen media-arjessa

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSET

Seuraava Digivoimaa-koulutus toteutetaan 13.1.–19.4.2020. Alueelliset toteutukset pidetään Järvenpäässä ja Oulussa. Lisäksi järjestetään valtakunnallinen verkkototeutus, johon voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Järvenpään koulutukseen on vielä muutamia paikkoja jäljellä – ilmoittauduthan nopeasti!

Jos kevään koulutus ei sovi aikatauluihisi, ei hätää – koulutus järjestetään vielä kolmannen kerran elo-marraskuussa 2020.

Liity postituslistalle ja saa lisätietoja koulutuksista ensimmäisten joukossa!

JÄRVENPÄÄ

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Oulun koulutuksen ja verkkototeutuksen kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä ammattiopisto Spesian kanssa.

1. OSIO: 13.1.–9.2.2020

Webinaari: ma 13.1.  klo 14–16

Työpaja: to 30.1. klo 12–16

2. OSIO: 10.2.–15.3.2020

Webinaari: ti 11.2. klo 14–16

Työpaja: to 27.2. klo 12–16

(Talvilomaviikko 8 huomioitu)

3. OSIO: 23.3.–19.4.2020

Webinaari: ti 24.3. klo 14–16

Työpaja: ti 7.4. klo 12–16

OULU

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Järvenpään koulutuksen ja verkkototeutuksen kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun DIMMI-hankkeen kanssa.

1. OSIO: 13.1.–9.2.2020

Webinaari: ma 13.1.  klo 14–16

Työpaja: ti 28.1. klo 12–16

2. OSIO: 10.2.–15.3.2020

Webinaari: ti 11.2. klo 14–16

Työpaja: ti 25.2. klo 12–16

(Talvilomaviikko 10 huomioitu)

3. OSIO: 23.3.–19.4.2020

Webinaari: ti 24.3. klo 14–16

Työpaja: ke 8.4. klo 12–16

VERKKOTOTEUTUS

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Järvenpään ja Oulun alueellisten koulutustoteutusten kanssa. Työpajat järjestetään verkossa ja niihin osallistutaan etäyhteyden kautta.

Verkkototeutus on täynnä.

1. OSIO: 13.1.–9.2.2020

Webinaari: ma 13.1.  klo 14–16

Verkkotyöpaja: ke 29.1. klo 14–16

2. OSIO: 10.2.–15.3.2020

Webinaari: ti 11.2. klo 14–16

Verkkotyöpaja: ke 26.2. klo 14–16

3. OSIO: 23.3.–19.4.2020

Webinaari: ti 24.3. klo 14–16

Verkkotyöpaja: ma 6.4. klo 14–16

DIGIVOIMAA-HANKE

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Kevään 2020 ammattilaisten Digivoimaa-koulutus Järjestetään Oulussa yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun DIMMI-hankkeen kanssa.

Lue lisää hankkeesta Mediakasvatusseuran hankesivulta.

Hankkeesta etenemisestä tiedotetaan myös Xamkin verkkosivuilla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tarjoilee Mediakasvatusseuran osuudesta hankkeessa vastaava Laura Sillanpää, laura.sillanpaa(a)mediakasvatus.fi, +358 50 5511 088

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi