Ohjaus- tai nuorisoalan ammattilainen – kutsumme sinut oppimaan uutta ja saamaan konkreettisia työvälineitä nuorten mediataitojen ja digihyvinvoinnin vahvistamiseksi!

Mediakasvatusseura järjestää nuorisotyöntekijöille, opinto- ja ura-ohjaajille sekä muille nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille maksutonta koulutusta osana valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Digivoimaadigihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hanketta (2019–2020).

Koulutus vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tukea nuorten hyvinvointia sekä monipuolisten mediataitojen kehittymistä nykypäivän media-arjessa.

Digivoimaa-koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Pohjalla on Mediakasvatusseuran uusi Media Coach -koulutusmalli.

Koulutus vahvistaa osallistujien tietopohjaa, tarjoaa konkreettisia välineitä nuorten parissa työskentelyn tueksi sekä mahdollistaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Vuonna 2019 Digivoimaa-koulutusta järjestetään Jyväskylässä, Mikkelissä sekä valtakunnallisesti kokonaan verkossa. Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnissä.

ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ!

AJANKOHTAISTA

DIGIVOIMAA-KOULUTUS

1. OSIO: JOHDATUS MEDIAKASVATUKSEEN JA DIGIHYVINVOINTIIN (1 OP)

KUVAUS

Osallistujat johdatetaan mediakasvatuksen ja digihyvinvoinnin perusteisiin. Vahvistusta saavat kriittisen medialukutaidon sekä yksityisyydestä huolehtimisen valmiudet. Kyytiä saavat erilaiset mediasisällöt, kun puramme niitä kappaleiksi ja suunnittelemme omia nuorten hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia viestejä.

YDINSISÄLTÖJÄ

mediakasvatus, digihyvinvointi, media-arjen muutokset, mediavaikuttamisen keinot, kriittinen medialukutaito, digitaalinen jalanjälki, yksityisyys mediassa

2. OSIO: SOSIAALINEN DIGIHYVINVOINTI (1 OP)

KUVAUS

Koulutuksen toisessa osiossa keskitytään sosiaaliseen mediaan nuorten arjen ja vuorovaikutuksen peruspilarina. Pohdimme ja suunnittelemme yhdessä keinoja ratkaista erilaisia sosiaalisen media-arjen haasteita sekä edistää verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen positiivisia vaikutuksia.

YDINSISÄLTÖJÄ

sosiaalinen media, vertaissuhteet ja -tuki, taitojen kehittyminen, verkkokiusaaminen, empatia- ja turvataidot, osallisuus mediassa

3. OSIO: YKSILÖLLINEN DIGIHYVINVOINTI (1 OP)

KUVAUS

Syvennämme uutta osaamistamme tarkastelemalla terveyden ja mielen hyvinvoinnin vaalimista media-arjessa. Osallistujat pureutuvat ongelmalliseen mediankäyttöön ja siihen liittyvään ongelmalliseen puheeseen sekä suunnittelevat ja testaavat erilaisia digihyvinvoinnin reseptejä.

YDINSISÄLTÖJÄ

media ja aivot, informaatioylikuorma, ongelmallinen mediankäyttö ja puheeksiottaminen, media ja tunteet, terveyden vaaliminen media-arjessa

KOULUTUKSET 2019

Vuonna 2019 maksutonta Digivoimaa-koulutusta järjestetään Jyväskylässä ja Mikkelissä sekä valtakunnallisena verkkototeutuksena. Koulutus järjestetään 23.4.–3.11. Kesän ajan pidämme taukoa. Tarkemmat aikataulut näet alta jokaisen koulutustoteutuksen yhteydessä.

Huomaathan, että osa koulutuspaikoista on varattu hankkeen aikana pilotteja toteuttaville yhteistyökumppaneille ja kaikille avoimia paikkoja on rajallisesti.

Ilmoittautumiset avoimiin paikkoihin 14.4. mennessä!

Hankkeessa nuorten digihyvinvointipilotteja yhteistyössä Xamkin kanssa toteuttavien tulee ilmoittautua mahdollisimman pian, kuitenkin 31.3. mennessä!

JYVÄSKYLÄ

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Mikkelin koulutuksen ja verkkototeutuksen kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä ammattioppilaitos Spesian kanssa.

1. OSIO: 23.4.–26.5.2019

Webinaari: 23.4. klo 14–16

Työpaja: 6.5. klo 12–16

2. OSIO: 19.8.–22.9.2019

Webinaari: 20.8. klo 14–16

Työpaja: 5.9. klo 12–16

3. OSIO: 23.9.–3.11.2019

Webinaari: 24.9. klo 14–16

Työpaja: 10.10. klo 12–16

MIKKELI

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Jyväskylän koulutuksen ja verkkototeutuksen kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Xamkin ja Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa.

1. OSIO: 23.4.–26.5.2019

Webinaari: 23.4. klo 14–16

Työpaja: 7.5. klo 12–16

2. OSIO: 19.8.–22.9.2019

Webinaari: 20.8. klo 14–16

Työpaja: 4.9. klo 12–16

3. OSIO: 23.9.–3.11.2019

Webinaari: 24.9. klo 14–16

Työpaja: 9.10. klo 12–16

VERKKOTOTEUTUS

Verkkokurssit suoritetaan yhdessä Jyväskylän ja Mikkelin alueellisten koulutustoteutusten kanssa. Työpajat järjestetään verkossa ja niihin osallistutaan etäyhteyden kautta.

1. OSIO: 23.4.–26.5.2019

Webinaari: 23.4. klo 14–16

Verkkotyöpaja: 8.5. klo 14–16

2. OSIO: 19.8.–22.9.2019

Webinaari: 20.8. klo 14–16

Verkkotyöpaja: 10.9. klo 14–16

3. OSIO: 23.9.–3.11.2019

Webinaari: 24.9. klo 14–16

Verkkotyöpaja: 8.10. klo 14–16

DIGIVOIMAA-HANKE

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry. Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Lue lisää hankkeesta Mediakasvatusseuran hankesivulta.

Lisää hankkeesta sen edetessä tiedotetaan myös Xamkin hankesivuilla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tarjoilee Mediakasvatusseuran osuudesta hankkeessa vastaava Laura Sillanpää, laura.sillapaa(a)mediakasvatus.fi, +358 50 5511 088

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi