Webinaarisarja teknologiasta ja internetin mahdollisuuksista nuorisoalalla

Kohdataan-webinaarisarjassa paneudutaan syksyn aikana internetin sekä nousevien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä. Jokaisessa jaksossa on mukana asiantuntijavieras keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin. Heidän kanssaan keskustelee verkko-ohjauksen asiantuntija Sara Peltola. Osaamiskeskus Koordinaatin Kohdataan-webinaarien sisällöt on suunnattu eri toimintaympäristöissä nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Webinaarilähetykset ovat joka toisen viikon perjantai 14.9. alkaen klo 10-11.

Webinaarien päivät ja aiheet

14.9. Ohjauksen saatavuus, saavutettavuus ja digitaalisten palveluiden mahdollisuudet

28.9. Verkko-ohjaus osaksi arkea: tarkasta suunnitelmasta toteutukseen

12.10. Vuorovaikutus verkko-ohjauksessa

26.10. Verkko osallisuuden ja vaikuttamisen välineenä

9.11. Tietoturva, tietosuoja ja etiikka verkko-ohjauksessa

23.11. Nousevien teknologioiden mahdollisuudet ohjaustyössä

Webinaarit tullaan tallentamaan ja tallenteet julkaistaan sarjan jälkeen Koordinaatin YouTube-kanavalla.

Lisätiedot:

Koordinaatin suunnittelija Sara Peltola, p. 044 703 8303, etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Ehyt ry. hakee Pelitaito-kouluttajia

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hakee pelikasvatuksesta kiinnostuneita freelance-kouluttajia. Kouluttajat toteuttavat oppilaitoksissa päihde- ja pelikasvatustunteja 1.–9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Koulutuksista maksetaan palkkio.

Peruskoululaisille suunnatulla Pelitaito-oppitunnilla tarkastellaan digitaaliseen pelaamiseen liittyviä hyötyjä, haittoja ja erityiskysymyksiä keskustelevin menetelmin. Pelitaito-vanhempainilloissa ja -henkilöstökoulutuksissa keskitytään lasten ja nuorten pelaamiseen ilmiönä ja annetaan eväitä tervettä elämää korostavaan ja konflikteja välttävään pelikasvatukseen koulussa ja kotona.

Lue lisää EHYT ry:n sivuilta.

Suositukset lapsen digitaalisista oikeuksista

Euroopan neuvosto on julkaissut suositukset lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Suositusten mukaan alle 18-vuotiaille on turvattava mm. vapaus ilmaista itseään sekä mahdollisuus harjoitella digitaalisia taitoja. Myös laitteiden, yhteyksien ja lapsille tarkoitettujen sisältöjen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.