Ehyt ry. hakee Pelitaito-kouluttajia

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hakee pelikasvatuksesta kiinnostuneita freelance-kouluttajia. Kouluttajat toteuttavat oppilaitoksissa päihde- ja pelikasvatustunteja 1.–9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Koulutuksista maksetaan palkkio.

Peruskoululaisille suunnatulla Pelitaito-oppitunnilla tarkastellaan digitaaliseen pelaamiseen liittyviä hyötyjä, haittoja ja erityiskysymyksiä keskustelevin menetelmin. Pelitaito-vanhempainilloissa ja -henkilöstökoulutuksissa keskitytään lasten ja nuorten pelaamiseen ilmiönä ja annetaan eväitä tervettä elämää korostavaan ja konflikteja välttävään pelikasvatukseen koulussa ja kotona.

Lue lisää EHYT ry:n sivuilta.

Suositukset lapsen digitaalisista oikeuksista

Euroopan neuvosto on julkaissut suositukset lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Suositusten mukaan alle 18-vuotiaille on turvattava mm. vapaus ilmaista itseään sekä mahdollisuus harjoitella digitaalisia taitoja. Myös laitteiden, yhteyksien ja lapsille tarkoitettujen sisältöjen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.

 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Ohjelma on osa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta. Valtioneuvoston mediapoliittisen ohjelman toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa, vastustetaan disinformaation leviämistä, kehitetään saavutettavuutta ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun. Teknologinen kehitys ja monimutkaistuva informaatioympäristö nostavat mediakasvatuksen ja medialukutaidon vahvistamisen keskeiseen asemaan. Mediakasvatusta tulee myös suunnata uusille kohderyhmille. Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka.