Pelikasvatus ei ole tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä — Aamuklubilla 14.9. tutkija Mikko Meriläinen avaa tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen

Nuorten digitaalista pelaamista tarkastellaan usein hyötyjen ja haittojen kautta, mutta mukaan mahtuu paljon muutakin. Mediakasvatusseuran syksyn ensimmäisellä Aamuklubilla 14.9. klo 9-10 tutkijatohtori Mikko Meriläinen Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiöstä Tampereen yliopistosta esittelee tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen ja pelikasvatukseen.

Jos pelaamista tarkastellaan vain tasapainoiluna sen hyötyjen ja haittojen välillä, unohdetaan nuorten pelikulttuurin moninaisuus, vahvistetaan vääränlaista vastakkainasettelua ja unohdetaan nuorten omaa toimijuus. Aamuklubilla Meriläinen esittelee vaihtoehtoisia lähestymistapoja pelikasvatukseen ja nuorten pelikulttuurin tukemiseen, joilla voidaan vähentää ja välttää ongelmia.

Mediakasvatusseuran Aamuklubi on verkkotapahtuma (alustana Zoom), jossa kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisten mediakasvatuksen ilmiöiden äärelle. Asiantuntija-alustuksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle ja osallistujien kysymyksille.

Kyseinen Aamuklubi järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, josta tapahtumaan osallistuu kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita. Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä opiskelijat että kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan täällä.
(Ilmoittautuminen päättyy 13.9. klo 20)

Lisätietoja: jenni.nevala@mediakasvatus.fi

Mikko Hautakangas on Mediakasvatusseuran tiimin uusi vahvistus

Mediakasvatusseuran syksyyn uutta virtaa tuo asiantuntija ja koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas! Mikko liittyi loppuvuodeksi Mediakasvatusseuran tiimiin saattelemaan loppuun Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen ja viemään kentälle sen tuottamaa tietoa ja työkaluja. Hankkeessa työskennellään erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta materiaalit soveltuvat hyvin monilukutaitotyöhön muuallakin – voit tutustua materiaaleihin täällä: https://mediakasvatus.fi/materiaali/tyopajamalleja-monilukutaidon-vahvistamiseen/

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa tutkijana ja opettajana sekä lisäksi lyhyemmillä komennuksilla Lapin yliopistossa mediakasvatuksen yliopisto-opettajana ja Helsingin yliopistossa tutkijana osallisuuden ja demokratiakokeilujen parissa.

Tutkijan työssään Mikko on perehtynyt monenlaisiin mediakulttuurin ilmiöihin. Tosi-TV ja yleisön aktiivisuus, muotiblogien ammattimaistuminen, nuorten miesten mediakulttuuri ja journalistinen dokumenttiteatteri ovat yhä kiinnostavia aiheita myös mediakasvatuksen näkökulmasta!

Myös Mikon tuore työkokemus toisen asteen opiskelijoiden ja opettajien kanssa tulee syksyn aikana varmasti tarpeeseen. Mikko nimittäin vastasi lukuvuoden 2022-2023 aikana tutkimuskeskus Cometin järjestämien niin sanottujen Mediatutkimustuntien eli ”Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys” -hankkeen medialukutaito- ja tiedekasvatustapahtumien järjestämisestä.

Viime vuodet Mikon ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on ollut polarisaation ja median suhde. Sovittelujournalismin kehittämisen, kokeilujen ja tutkimisen kautta Mikko on intoutunut mukaan sovittelun ja restoratiivisen ajattelun maailmaan monella tapaa. Sovittelujournalistien yhdistyksen Sopiva ry:n aktiivina Mikko on mukana edistämässä suomalaista keskustelua journalismin ja julkisuuden moniäänisyydestä sekä tutkimassa dialogin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Mikko toimii myös vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Lisäksi hän on yksi Pirkanmaan polarisaatioverkoston perustajajäsenistä – verkosto tuo yhteen erilaisia järjestöjä ja organisaatioita, jotka toimivat eriarvoisuuden ja polarisaation ehkäisemiseksi ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Valokuvassa koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa.

Disinformaatio ja päihteet — Kevään viimeisellä Aamukubilla keskustellaan, miten disinformaatio näkyy sosionomin työssä

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Kevään viimeisellä Aamuklubilla 10.5. klo 9-10 keskustellaan disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta erityisesti päihteiden näkökulmasta. Millaista virheellistä tai harjaanjohtavaa tietoa päihteiden vaikutuksista liikkuu, miksi ja miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tällaisissa tilanteissa toimia?

Aamuklubi järjestetään yhteistyössä XAMK:in (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun) kanssa, josta tapahtumaan osallistuu joukko sosionomiopiskelijoita. Siksi tarkastelemme disinformaatiota erityisesti tulevien sosionomien työn kannalta olennaisesta päihteiden näkökulmasta.

Vieraaksi saapuu Ehyt ry:n (Ehkäisevä päihdetyö ry) nuorten osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Jokinen nostaa alustuksessaan esimerkkitapauksia tosielämästä. Minkälaisiin disinformaation muotoihin voi törmätä liittyen päihteiden vaikutuksiin ja niiden käyttöön sekä millaisia motiiveja harjaanjohtavan tiedon taustalla voi olla.

Ennen Jokisen esitystä disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta alustaa lyhyesti Mediakasvatusseuran asiantuntija Jenni Nevala. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtuma sopii erityisesti sosionomeille ja sosionomiopiskelijoille, mutta kaikki nuorten parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan täältä!