Suomalainen mediakasvatus kiinnostaa Ukrainassa

Mediakasvatusseura esitteli suomalaista mediakasvatusta sekä�

Koulutus: Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa (5 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää maksuttoman, lastentarhanopettajille�