Ilmoittaudu maksuttomaan nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut, maksuttomat�

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 162 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Mediakasvatusseuralle�

Osallistu kansallisten mediakasvatuksen linjausten valmisteluun!

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee opetus-�